Jūs atrodaties šeit

Paaugstināta somatisko šūnu skaita cēloņi svaigpienā, to novēršanas iespējas

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: Paaugstināta somatisko šūnu skaita cēloņi pienā un to novēršanas iespējas slaucamo govju ganāmpulkā (LAD līguma Nr. LAD160419/P23).

Mērķis: Nodemonstrēt somatisko šūnu skaita palielinājuma cēloņus slaucamo govju ganāmpulkā un to novēršanas iespējas ar mērķi uzlabot iegūtā svaigpiena kvalitāti, lai iegūtajā pienā vidēji somatisko šūnu skaits nepārsniegtu 250 tūkst./1ml.

Projekta Nr. 19-00-A00102-000006.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2022. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Partneri: Z/s “Spēkoņa”, Līksnas pag., Daugavpils nov.; APP Agroresursu un ekonomikas institūts; biedrība “Zemnieku saeima”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Demonstrējumā piena lopkopības saimniecībā tiks izveidotas govju grupas, kurām atnešanās periodā ir diagnosticēts un ārstēts mastīts, vielmaiņas vai ginekoloģiskas slimības; otrā grupā – govis, kuras atnešanās periodā nav slimojušas ar mastītu, vielmaiņas vai ginekoloģiskām slimībām. Demonstrējuma laikā, lai pareizi izvēlētos ārstēšanas līdzekļus, laboratoriski izolētajam mastīta ierosinātājiem tiks veikta jutības pārbaude uz antibiotikām. Tiks vērtēti klīnisko mastītu, subklīnisko mastītu cēloņi un veicinošie apstākļi; noskaidroti somatisko šūnu palielinājuma cēloņi slaucamo govju ganāmpulkā un to novēršanas iespējas ar mērķi uzlabot iegūtā svaigpiena kvalitāti.

Iegūtos rezultātus salīdzinās starp grupām, analizējot vielmaiņas un ginekoloģisko slimību ietekmi uz piena somatisko šūnu skaitu pienā. Notiks ekonomiskās efektivitātes noteikšana slimību profilakses, diagnostikai un ārstēšanas laikus veiktajiem pasākumiem. Tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizējot lauka dienu reizi gadā, demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācija par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vieta: z/s “Spēkoņa”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads.

Kontaktpersona: LLKC Daugavpils konsultāciju biroja lopkopības konsultante Anita Miltiņa, e-pasts: anita.miltina@llkc.lv,  tālr.  29405967.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests