Jūs atrodaties šeit

Nelimitēta un limitēta jaunpiena ēdināšanas ietekme uz teļu augšanu

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Piensaimniecību īpašnieki pievērš arvien lielāku uzmanību vaislas teļu veselībai, taču izvirzīto mērķu sasniegšana ne vienmēr ir sekmīga. Apstākļi, kuri ietekmē veselīgu vaislas teļu izaudzēšanu, mēdz būt dažādi, gan saistīti ar veselīgu jaundzimušu teļu ieguvi, gan saistīti ar dzīvnieku apsaimniekošanu un atbilstošu komforta nodrošinājumu. Nevar izcelt vienu būtisku aspektu, neskatot to kontekstā ar pārējiem.

Nevienam piensaimniekam vairs nav noslēpums, ka jaundzimušam teļam jāsaņem kvalitatīvs jaunpiens un tālākā audzēšanas gaitā tam jānodrošina labi ēdināšanas un turēšanas apstākļi. Parasti tiek diskutēts par jaunpiena izēdināšanas laiku, izēdināmā piena apjomu un kvalitāti. Zinātnieki noskaidrojuši, ka jaundzimušam teļam ar jaunpienu pirmajā barošanas reizē jāsaņem 50 g IgG/l[1], kas atbilst BRIX 22 % [2], vai, lietojot kolostrometru, gremdei jaunpienā jāiegrimst zaļajā zonā. Aptaujājot Latvijas piensaimniekus, jāsecina, ka jaundzimušajiem teļiem izēdināmā jaunpiena kvalitāti nosaka vien daži saimnieki, kuri uzskata, ka ēdinot teļiem kvalitatīvu, atdzesētu, paskābinātu pienu nelimitēti, teļa piena periodā var iegūt ļoti kvalitatīvas vaislas teles.

Apzinoties situācijas nopietnību, Zemkopības ministrija lopkopības demonstrējumu programmā iekļāva tēmu par “Nelimitētas jaunpiena (ad libitum) izēdināšanas metodes ietekme uz teļa augšanu un attīstību”. Latvijas Lauku un konsultācijas centrs (LLKC) demonstrējumu realizē a/s “Agrofirma Tērvete” ar mērķi iegūt pietiekami daudz informāciju par teļu audzēšanas rezultātiem. Demonstrējuma laikā iegūtās atziņas tiks apkopotas un publicētas LLKC tīmekļa vietnē. Ar tām ikvienam interesantam ir iespēja iepazīties un ieviest tās saimniekošanas praksē, neatkarīgi no saimniecības lieluma un dzīvnieku turēšanas veida.

Par demonstrējuma laikā iegūtajiem pirmajiem rezultātiem LLKC informēja šī gada 20. jūnija rīkotajā Lauku dienā a/s “Agrofirmā Tērvete”. Kā viena no demonstrējuma aktivitātēm jāpiemin jaunpiena bankas izveide. Saimniecībā tiek veikts jaunpiena kvalitātes monitorings. Tas nozīmē, ka tiek pārbaudīts visu dzemdējošo govju jaunpiens, kura kvalitāti nosaka ar BRIX refraktometru procentos. Saimniecībā teļiem izbaro jaunpienu, kas pēc BRIX ir ≥23 %, zemākas kvalitātes jaunpienu saimniecībā izmanto biogāzes ražošanā, augstākās kvalitātes jaunpiens, kas paliek pāri, tiek sasaldēts un uzglabāts piena bankā -16 līdz -26 °C temperatūrā. Piena bankā sasaldēto jaunpienu uzglabā līdz 6 mēnešiem un izlieto atkausētu pēc vajadzības jaundzimušajiem teļiem, kuru mātēm jaunpiena kvalitāte ir zem BRIX 23 %. Katram teļam, atkarībā no dzīvmasas, jaunpienu ievada ar gastroezofagālo zondi 3,5–5 kg. Jaunpiena kvalitātes noteikšanu, fasēšanu konteineros, piena atkausēšanu un teļu barošanu ar zondi a/s “Agrofirma Tērvete” veic apmācītas teļkopējas.

Sākot demonstrējumu, teļiem asins serumā ar refraktometru pēc BRIX skalas tika noteikts kopējais olbaltumvielu daudzums (%). Literatūrā minēts, ka normāli teļa asins serumā pirms jaunpiena saņemšanas kopējam olbaltumvielu saturam jābūt BRIX 8,5 %, 24–36 stundas pēc jaunpiena izēdināšanas kopējam olbaltumvielu saturam asins serumā jābūt BRIX ≥10 %.

1. attēls. Imūnglobulīna līmenis asinīs atkarībā no jaunpiena pirmās saņemšanas laika

Ārzemju pētnieki, t.sk. arī uz Latviju uzaicinātā Lielbritānijas teļu veselības eksperte Katrina Hārta (Kathryn Hart) no The George Vet Group kompānijas, kas dalījās ar savu pieredzi, strādājot angļu piensaimniecībās, apliecināja, ka teļam jāsaņem vislabākās kvalitātes jaunpiens pietiekami un savlaicīgi, pirmajās divās dzīves stundās (1. attēls), pamatojot to ar specifisku lielmolekulāru olbaltumvielu uzsūkšanos caur tievo zarnu epitēlijšūnām, lai nodrošinātu teļam visaugstāko imunitātes līmeni, kas iegūts no izēdinātā jaunpiena, jeb kolostrālo imunitāti pirmajās 10–17 dzīves dienās.

Demonstrējuma I un II posmā tika noskaidrots, ka olbaltumvielu saturs asins serumā demonstrējuma grupu teļiem atbilst ārzemju literatūrā minētajiem datiem (2. attēls).

2. attēls. Olbaltumvielu saturs demonstrējuma grupu teļu asins serumā pēc BRIX

Apkopotie dati par olbaltumvielu saturu teļu asins serumā (2. attēls) atbilst klasiskai shēmai, ko izpētījuši ārzemju zinātnieki un Latvijā LLU Veterinārmedicīnas fakultātes asoc. profesore L. Liepa. Jāatzīst, ka demonstrējuma abu grupu teļu asins serumā kopējais olbaltumvielu saturs ir nedaudz zemāks, kas norāda, ka teļiem ar zemāku kopējo olbaltumvielu saturu asins serumā pēc jaunpiena saņemšanas ir iespēja biežāk saslimt ar infekcijas vai vīrusu slimībām. Taču iegūtie rezultāti 2. attēlā uzskatāmi parāda, ka teļiem, kuriem jaunpienu izbaroja ar zondi (teļu grupa N), kopējais olbaltumvielu saturs asins serumā ir augstāks nekā “Teļu grupai L”, kurā jaunpiens tika izēdināts pēc klasiskās shēmas 10–12 % 50 % izēdināmā jaunpiena daudzums no ķermeņa dzīvmasas piedzimstot.

Vērtējot demonstrējuma teļu attīstību piena periodā, vērtēti tika divi kritēriji: dzīvmasa (kg) un krustu augstums (cm). Pēc iegūtajiem rezultātiem teļi a/s “Agrofirma Tērvete” aug un attīstās labi, atbilstoši Holšteinas melnraibās šķirnes prasībām, taču dzīvnieki, kuri saslima un pārslimoja diareju pirmajā dzīves mēnesī, no pārējiem dzīvniekiem attīstībā atpaliek par 25–37 %.

3. attēls. Dzīvmasa demonstrējuma grupu teļiem piena periodā

Kā redzams 3. attēlā, vidējā dzīvmasa piedzimstot, starp demonstrējumu grupām būtiski neatšķiras. Būtiskas dzīvmasas atšķirības nenovēro arī pirmajā dzīves mēnesī, taču otrajā dzīves mēnesī atšķirības dzīvmasā ir būtiskas (3. attēls). Otrajā dzīves mēnesī labāku vidējo dzīvmasas rādītāju 108 kg sasniedz ar pienu limitēti ēdinātie teļi. Nelimitēto teļu grupā dzīvmasas izkliede ir ļoti liela: teļš ar zemāko dzīvmasu 40,5 kg no grupas labākā teļa dzīvmasā atpaliek vairāk nekā divas reizes. Šī krasā dzīvmasas datu atšķirība ir saistīta ar diareju, ko “Teļu grupā N” izraisīja Rota vīruss, kas saimniecībā tika diagnosticēts ar eksprestestu DIAr GNOSE 4 (4. attēls).

4. attēls. Testa rezultāti

Lai sasniegtu optimālu dzīvmasas pieaugumu, a/s “Agrofirma Tērvete” demonstrējumu teļu grupu dzīvniekiem diennaktī piena periodā katram teļam vidēji izbaro: sienu, ūdeni pienu, piena aizvietotāju, prestarteri, Kelloks (spēkbarības maisījums), vitamīnu un aminoskābju kompleksu piedevu Protilac. Izbarotais barības līdzekļu daudzums diennaktī ir apkopots 1. tabulā.

1. tabula. Vienam teļam vidēji diennaktī izbarotais barības līdzekļu daudzums

Barības līdzekļi (vidēji dienā 69 dienu periodā)

Teļi  L

Teļi  N

Siens

neierobežoti

neierobežoti

Ūdens

neierobežoti

neierobežoti

Piens + piena aizvietotājs (kg)

5,00

8,00

Prestarteris (kg)

0,70

0,60

Kelloks

0,70

1,66

Protilac

0,03

0,03

Patērēta sausna, koriģējot uz 100 kg dzīvmasu (kg)

2,14

3,68

Uzaicinātā veterinārārste Katrina Hārta, 20. jūnija lauku dienā iepazīstoties ar demonstrējuma rezultātiem un teļu novietni a/s “Agrofirma Tērvete”, atzina, ka situācija saimniecībā ir laba, taču, lai pasargātu teļus no saslimšanas ar mikoplazmozi un paratuberkulozi, jaunpienu pirms izbarošanas teļiem vajadzētu pasterizēt. Otrs būtisks ieteikums ir palielināt izbarojamā piena daudzumu nelimitēto teļu grupā līdz 10 kg vienam teļam diennaktī, kas veicinātu teļu dzīvmasas pieaugumu un samazinātu konkurenci pie barības galda jeb piena barotavas. Palielinot izbarojamā piena daudzumu teļiem, var pasargāt teļus no parazitāro vienšūņu kriptosporīdiju invāzijas, kas izsauc spēcīgu diareju, kuru nevar izārstēt ar antibiotikām. Kriptosporīdiju izraisītu diareju, ja terapija ir uzsākta laikus, var izārstēt ar Halocur. Devu un ārstēšanu vajag saskaņot ar veterinārārstu.

Attiecībā uz teļu turēšanu grupās eksperte norāda, ka dzīvnieku grupās nevajadzētu iekļaut vairāk par 20–22 teļiem, kur katram teļam plāno 2,2–2,5 m2 lielu platību, pie barības galda katram teļam grupā jānodrošina 0,4 m, pie dzirdnēm 0,25 m ar aprēķinu, ka katram teļam diennaktī jāuzņem 2,5 l ūdens uz 1 kg apēstas sausnas. Mikroklimatu teļu novietnē “Lieldzelmes” eksperte vērtē kā daļēji apmierinošu. Novietnē jāuzlabo gaisa apmaiņa. Kā vienīgo risinājumu viņa piedāvā svaiga gaisa pievadīšanu pa speciāli izbūvētu cauruļu sistēmu, kas nodrošinātu optimālu gaisa kustības ātrumu 0,3 m/s.

Eksperte akcentēja, ka gadījumos, kad tiek diagnosticēta kriptosporidioze, pēc teļu izņemšanas no aploka aploks ir mehāniski jāiztīra, jāizmazgā, jāizžāvē, jādezinficē un 7 dienas jātur tukšs līdz nākamās dzīvnieku grupas ievietošanai.

Materiāls sagatavots, īstenojot ZM iepirkumu: “Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/7_ELFLA”

LAP 2014.–2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD100119/P2.


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Dainis Arbidāns,

konsultants, eksperts veterinārmedicīnā


[1] IgG – imūnglobulīns G vienā litrā jaunpiena.

[2] BRIX 22 % – mērījuma rezultāts, ko nosaka ar BRIX refraktometru.