Jūs atrodaties šeit

LLKC aicina piedalīties skābbarības konkursā

Lopkopība

Ikviens lauksaimnieks, kurš gatavo skābbarību un/vai skābsienu no zāles vai kukurūzas, aicināts piedalīties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajā skābbarības konkursā, kura uzvarētājiem būs iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Somijas piensaimniecībām.

Lai popularizētu augstvērtīgas lopbarības gatavošanu un iepazīstinātu ar centīgāko Latvijas saimniecību pieredzi, LLKC rīko skābbarības kvalitātes konkursu. Konkursa mērķis ir aktualizēt un motivēt augstvērtīgas rupjās lopbarības (skābbarības, skābsiena, kukurūzas skābbarības) gatavošanu piena un gaļas lopkopības saimniecībās.

Saimniecības konkursā var piedalīties ar vairākiem skābbarības paraugiem, kuri sagatavoti pēc jebkuras tehnoloģijas, skābbarība var tikt gatavota kā ar, tā bez piedevām (konservantiem) un no jebkura pļāvuma zāles. Konkursā vērtēs skābbarību četrās kategorijās: zāles skābbarību tranšejā; zāles skābbarību stirpā; zāles skābbarību rituļos; kukurūzas skābbarību.

Lai piedalītos konkursā, jāvēršas pie speciālista, kurš pareizi noņem paraugu un jāaizpilda anketa, kas kopā ar konkursa nolikumu atrodama LLKC tīmekļa vietnē: https://ej.uz/kbmx. Anketu kopā ar analīžu rezultātiem jāiesniedz LLKC Lopkopības nodaļā vai LLKC reģionālā biroja lopkopības speciālistam vai arī jāiesūta elektroniski uz e-pastu: silvija.dreijere@llkc.lv.

Par konkursam derīgiem tiks atzīti tikai tie skābbarības paraugi, kas būs analizēti „Pieno tyrimai“ analīžu laboratorijā (Lietuvā) pēc tā sauktās profesionālās paketes nosacījumiem, un papildus būs novērtēts arī 10 minerālvielu daudzums.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursam ir 15. decembris. Paraugu analīzes vērtēs konkursa komisija ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā, un uzvarētāju paziņošana notiks 2020. gada janvārī.

Katras konkursa kategorijas uzvarētājs saņems apmaksātu pieredzes apmaiņas braucienu uz Somijas piensaimniecībām un LLKC žurnāla “Latvijas Lopkopis” gada abonementu.