Jūs atrodaties šeit

Limuzinas šķirņes vaislas teļu izaudzēšana līdz lecināšanai

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: “Dažādu ēdināšanas sistēmu ietekme uz gaļas šķirņu vaislas teļu atbilstību līdz lecināšanas uzsākšanai bioloģiskās saimniekošanas sistēmā” (LAD līguma Nr. LAD160419/P21).

Mērķis: nodemonstrēt atšķirīgu ēdināšanas sistēmu ietekmi uz gaļas šķirņu vaislas teļu atbilstību līdz lecināšanas uzsākšanai, lai ar dažādu ēdināšanas metožu palīdzību panāktu, ka 70-85% ganāmpulkā esošās vaislas teles intensīvo šķirņu ganāmpulkos sasniegtu pirmās lecināšanas vecumu 16-18 mēnešos.

Projekta Nr. 19-00-A00102-000004.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2022. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Partneri: SIA “Lāses AM”, APP Agroresursu un ekonomikas institūts; biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Ierīkojot demonstrējumu gaļas liellopu saimniecībā SIA “Lāses AM”, veidojot divas Limuzīnas šķirnes vaislai audzējamo teļu grupas, ņemot vērā izcelšanos, dzīvmasu, šķirni, organizēt ēdināšanu, izmantojot rupjo lopbarību un otrai grupai nodrošinot piebarošanu ar graudu barību. Sastādīt barības devas abām vaislai audzējamo teļu grupām, nosakot rupjās lopbarības un graudu barības kvalitatīvos un ķīmiskos rādītājus. Izaudzēšanas periodā sekot līdzi dzīvmasas rādītājiem un citiem augšanas un attīstības rādītājiem. Noteikt izaudzēšanas ekonomisko efektivitāti katrai vaislas teļu grupai. Tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizēta lauka diena reizi gadā,  demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācijas par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vieta: SIA “Lāses AM” dzīvnieku novietne “Kolumbi”, Kuldīgas novads. Kontaktpersona: LLKC  lopkopības kompetenču centra vadītāja  Anita Siliņa, e-pasts: anita.silina@llkc.lv,  tālr. 28601061.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests