Jūs atrodaties šeit

Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem jāaizpilda anketa

Lopkopība

Lauksaimniecības datu centrs nosūtījis lauksaimniekiem informāciju par anketas “Novietņu infrastruktūra”  aizpildīšanu. Anketa līdz 1. martam ir jāaizpilda visiem lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem par šādām dzīvnieku sugām un minimālo skaitu:

liellopi – no pirmā dzīvnieka; aitas + kazas – kopskaitā no 5 dzīvniekiem; zirgi – no 5 dzīvniekiem; mājputni – no 10 putniem; cūkas – no 1 sivēnmātes, pārējās cūkas – no 3.

Anketā jānorāda informācija tikai par tām dzīvnieku sugām un kritērijiem, kas ir attiecināmi uz konkrēto novietni. Ja datu bāzē ir reģistrētas vairākas novietnes, par katru novietni anketa jāpilda atsevišķi.

LDC mājaslapā ir izvietota informācija par anketas aizpildīšanas metodiku, kūtsmēslu apjoma aprēķiniem.

Anketas apkopotā veidā tiks iesniegtas Centrālajai statistikas pārvaldei informācijas sagatavošanai saskaņā ar regulas Nr. 2018/1091 par lauku saimniecību integrētu statistiku prasībām; anketās reģistrētā informācija nebūs publiski pieejama.

Papildus norādām, ka anketās sniegtā informācija tiks izmantota SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisiju aprēķiniem, tāpēc ir ļoti svarīgi anketu aizpildīt maksimāli pareizi, jo no anketām apkopotie vidējie republikas dati tiks iesniegti Eiropas statistikai, kas tiks izmantoti kā republikas dati SEG emisiju aprēķiniem.

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālr. 67095069, 67095057, 67027240 vai konsultējieties tuvākajā LDC reģionā.

LLKC lopkopības speciālisti, kuri apmācīti Novietņu infrastruktūras un kūtsmēslu krātuves anketu aizpildei un kam jāsniedz bezmaksas konsultācijas (apmaksā ES) par Savstarpējās atbilstības prasībām lopkopībā:

Erna Galvanovska,
LDC direktora vietniece