Jūs atrodaties šeit

Latvijas tumšgalves šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: “Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvu jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā” (LAD līguma Nr. LAD160419/P27).

Mērķis: salīdzināt un nodemonstrēt dažādu līniju Latvijas tumšgalves šķirnes teķu meitu kvalitāti ar mērķi uzlabot eksterjeru, mātes īpašības, jēru dzīvīgumu un ātraudzību, saglabājot ģenētisko resursu populāciju Latvijā.

Projekta Nr. 19-00-A00102-000003.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2022. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Partneri: SIA “Ances”, APP Agroresursu un ekonomikas institūts, biedrība “Latvijas Aitu audzētāju asociācija”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Izveidojot divas aitu māšu grupas, kuras tiek lecinātas ar dažādu līniju teķiem. Plānots iegūt datus par dažādu līniju LT aitu māšu pāru atlases rezultātiem, izmantojot LT šķirnē apstiprināto līniju vaisliniekus (līniju saderība) un mērķtiecīgas pārošanas rezultātā iegūto meitu kvalitātes rādītājus, auglību, pienīgumu un jēru dzīvotspēju. Iegūt rezultātus par LT šķirnes dažādu līniju aitu un teķu pārošanās rezultātā iegūto jēru augšanas un attīstības rādītājiem. Plānots noteikt ekonomiski efektīvāko vaislas teķu līniju variantus. Tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizējot lauka dienas reizi gadā,demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācijas par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vietas: SIA “Ances”, Jaunpeitēni, Naukšēnu novads.

Kontaktpersona: LLKC konsultants lopkopībā Ilmārs Gruduls, e-pasts: ilmars.gruduls@llkc.lv,  tālr. 29421467.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.