Jūs atrodaties šeit

Konference par piena lopkopības konkurētspēju

Lopkopība
Piena lopkopība

Kāda ir Latvijas piensaimniecība, cik tā konkurētspējīga pasaulē un kā uzlabot efektivitāti, bija 28. novembrī notikušās konferences “Piena lopkopība Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?” galvenās tēmas. Konferenci rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ar Valsts Lauku tīkla atbalstu.

Starptautiskā piena pētniecības tīkla IFCN piena sektora analītiķe Johanna Šolca (Johanna Scholz) konferencē vērtēja pasaules piena tirgus attīstības tendences. Galvenais secinājums – līdz 2030. gadam pieprasījums pēc piena pieaugs, augs arī ražošanas apjomi, un prognozes liecina, ka pakāpeniski pieaugs arī piena iepirkuma cena. Analizējot Latvijas piena sektoru globālā kontekstā, pētniece secināja, ka, līdzīgi kā citur pasaulē, Latvijā turpinās samazināties piemājas saimniecību skaits, piena ražošanai koncentrējoties ģimenes saimniecībās ar govju skaitu no 100 līdz 300, kā arī biznesa saimniecībās, kur govju skaits ir virs 300. Galvenie nākotnes izaicinājumi saistīti ar produktivitātes uzlabošanu, kas Latvijā salīdzinājumā ar citām ES valstīm ir zema un piena pārstrādi produktos ar augstu pievienoto vērtību. Tas ir veids, kā panākt augstāku piena iepirkuma cenu.

Par iespējām tirgus spēkā iegūšanai pasaules tirgos konferencē runāja LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis, uzsverot kooperācijas nozīmi un iepazīstinot ar Igaunijas kooperatīva “E-piim” jaunās piena pārstrādes rūpnīcas projektu. Kooperācijas priekšrocības uzskaitīja arī LPKS “Piena ceļš” padomes loceklis Anrijs Aumalis.

Detalizētu piena ražošanas sektora analīzi, ņemot vērā datus un informāciju, kas iegūti Zālēdāju projekta ietvaros, konferencē veica LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja Anita Siliņa un LLKC ekonomikas projektu vadītājs Andris Stepanovs. Klātesošiem lietderīga bija arī LLKC ekonomista Raivja Andersona prezentācija par resursu izmantošanas efektivitāti dažāda izmēra saimniecībās Latvijā un vairākās Eiropas valstīs.

Latvijai līdz 2030. gadam siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjoms jāsamazina par 6% salīdzinājumā ar 2005. gada līmeni, kā to paveikt piena lopkopībā, ziņoja LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere.

Lektoru prezentācijas – pielikumā.

Iveta Tomsone,

LLKC Apgāda vadītāja

Foto Galerija: