Jūs atrodaties šeit

Jaunpiena izēdināšanas metodes teļu izaudzēšanā

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/7_ELFLA.

Tēma: Nelimitētas jaunpiena (ad libitum) izēdināšanas metodes ietekme uz teles augšanu un attīstību. (LAD līguma Nr. LAD100119/P2)

Mērķis: novērtēt un nodemonstrēt nelimitētu jaunpiena (at libidum) izēdināšanas ietekmi uz teļa augšanu un attīstību, izvērtēt teļu ēdināšanas stratēģiju ekonomisko efektivitāti, noteikt pirmās mākslīgās apsēklošanas vecumu un auglību no pirmās mākslīgās apsēklošanas reizes. Noteikt dzemdību vieglumu pirmpienēm, kuras ēdinātas pēc klasiskās (limitēta) un at libidum (nelimitēta) jaunpiena izēdināšanas shēmas

Projekta Nr. 19-00-A00102-000001

Projekta īstenošanas laiks un vieta: 2019. - 2022.gads,

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Partneri:

  • A/S ”Agrofirma Tērvete”;
  • APP Agroresursu un ekonomikas institūts;
  • Biedrība ”Zemnieku saeima”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

  1. Ierīkot demonstrējumu piena lopkopības saimniecībā veidojot divas vaislai audzējamo teļu grupas ar atšķirīgu ēdināšanu. Vaislas teļu ēdināšanu piena periodā organizē, izēdinot limitētu un nelimitētu piena izbarošanu.
  2. Veicot vaislai audzējamo teļu dzīvmasas kontroli, augšanas un attīstības novērtējumu noteikt izaudzēšanas ekonomisko efektivitāti katrai vaislas teļu grupai.
  3. Nodrošināt publicitāti demonstrējumam, organizējot lauku dienas reizi gadā un publiskojot iegūtos rezultātus LLKC mājas lapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vietas: a/s ”Agrofirma Tērvete”, Tērvetes novads, Tērvetes pagasts

Kontaktpersona: LLKC lopkopības nodaļas konsultants eksperts, veterinārmedicīnā, Dainis Arbidāns, e-pasts: dainis.arbidans@llkc.lv  tālr. 28655398.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests