Jūs atrodaties šeit

Interešu grupu ietvaros saimnieki dalās pieredzē

Lopkopība

Lopkopju interešu grupas dalībnieki otrajā tikšanās reizē viesojās pie Maijas Mavropulo saimniecībā SIA “J-parks”, kura atrodas Beverīnas novada Brenguļu pagastā. Saimniecisko darbību tā uzsākusi pirms trim gadiem un strādā pēc konvencionālās metodes.

Saimniecība, sākotnēji piesaistot ES projektu, uzbūvēja liellopu novietni, ierīkoja zālājus un iegādājās Latvijā audzētas neaplecinātas vaislas teles un zviedru līnijas bulli atveda no Vācijas.

Saimniecība apsaimnieko 60 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 20 ha no tiem ir pļavas un ganības. Ganāmpulkā atrodas 34 liellopi, no kuriem 16 ir Šarolē tīršķirnes zīdītājgovis.

Liellopi tiek grupēti atbilstoši dzīvnieka fizioloģiskajam stāvoklim sekojošās grupās: grūsnās teles, atnesušās govis ar teļiem, vaislas bullis. Šajās grupās saimniece vēro dzīvnieku ķermeņa kondīciju, ja kāda govs ir vājāka, to nošķir un ēdina atsevišķi. Ziemas periodā izbaro sienu un skābbarību, vasarā tiek dots siens vai salmi un ganību zāle. Minerālvielu nodrošināšanai visām zīdītājgovīm un bullim tiek ievadīti boli. Bolu izmaksas uz govi ir 18 eiro gadā. Turklāt grūsnajām govīm pirmsdzemdību periodā papildus tiek izlikti laizāmie spaiņi ar speciālu sastāvu, kas palīdz govīm atvieglot dzemdību ceļus.

Šajā pavasarī teļi sadzimuši gluži kā pēc grāmatas – 50% teles un 50% bullēni. Govīm, pirmo reizi atnesoties, dzemdības bijušas bez problēmām, jo teles pirms lecināšanas bija sasniegušas 450 kg dzīvmasu. Neskatoties uz to, ka dzīvnieku novietne atrodas blakus dzīvesvietai, lai kontrolētu dzīvnieku uzvedību un govju dzemdības, saimniecībā ir uzstādītas kameras.

Lai labāk praktiski novērtētu zālājus uz lauka, tika pieaicināta LLKC Valmieras biroja agronome Ilona Krūmiņa. Plānojot zālāju atjaunošanu, vispirms būtu jāveic augsnes analīzes, lai izvērtētu zālaugu piemērotību attiecīgajai augsnei. Speciāliste pievērsa uzmanību pilnvērtīgai daudzgadīgo zālāju apsaimniekošanai, jo, tikai pareizi izvēlēti, tie ir pamats kvalitatīvai lopbarības bāzei gaļas liellopu audzēšanā. Tika skaidrotas dažādas situācijas, kā ierobežot atsevišķu nezāļu izplatību zālājos, tā, piemēram, pēdējos gados vērojama tendence, ka pirmā un otrā gada zālāja sējumos parādījusies lokaugļu zvēre. Vienīgais veids, kā šo nezāli ierobežot, ir appļaut augus, pirms tie sākuši ziedēt. Ja augiem ļauj izziedēt, tiem vairojas sēklas, un par to klātbūtni varēs manīt vēl nākamajos gados.

Priecē, ka interešu grupas dalībnieki ir ieinteresēti citu saimnieku pieredzē, atsaucīgi un gatavi kaut ko mainīt savā saimniekošanā, lai strādātu efektīvāk.

 

Daiga Baltiņa,

LLKC lopkopības speciāliste

Foto Galerija: 

Pievienot komentāru