Jūs atrodaties šeit

Iespēja modernizēt kautuves un bioloģisko pārstrādi

Lopkopība

No 19. augusta līdz 17. septembrim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņems projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”. Devītās kārtas pieejamais publiskais finansējums bioloģiskai pārstrādei ir 3 000 000 latu un gaļas pārstrādes uzņēmumiem kautuvju rekonstrukcijai un iekārtu iegādei 2 000 000 latu.

Atbalsta pretendenti

1) juridiska persona – piena, augļu un dārzeņu, gaļas vai graudu sektora pārstrādes uzņēmumi, kuri nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi, vai juridiska persona, kas pēc projekta īstenošanas pārstrādes uzņēmumā sāks nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi  augļu un dārzeņu, gaļas vai graudu sektorā (turpmāk- bioloģiskās pārstrādes uzņēmums) – var pieteikties šajā kārtā uz pieejamo  publisko  finansējumu bioloģiskai pārstrādei;

2) gaļas pārstrādes uzņēmumi šajā kārtā var pieteikties uz publisko finansējumu kautuvju rekonstrukcijai un iekārtu iegādei.

Iesniegto projektu īstenošanas termiņš, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - astoņpadsmit mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā, 308. kab. (tālr. 67095000, 67027803) vai LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā www.lad.gov.lv).

Projektu iesniegumu pieņemšana ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” notiek saskaņā ar MK 2009. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" un MK 2008. gada 8. aprīļa noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par valsts un ES atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros”.

 

Informācija sagatavota LLKC Lauku attīstības nodaļā

pēc ZM, LAD informācijas un MK noteikumiem

Pievienot komentāru