Jūs atrodaties šeit

Higēnas ietekme uz mastītu izplatību fermā

Lopkopība
Piena lopkopība

Mastīts ir tesmeņa iekaisums, kas radies kāda cēloņa iedarbības rezultātā. Šajā gadījumā parasti jārunā par cēloņu kompleksu. Par mastīta cēloni var kļūt katra kļūda dzīvnieku ēdināšanā, aprūpē un slaukšanas procesā.

Diemžēl cilvēkiem nepatīk, ka viņiem saka taisnību par to, ka visbiežāk viņi nemāk pareizi slaukt govis. Pareizā slaukšanas procesā ir jāpanāk maksimāla oksitocīna izdalīšanās govs organismā, lai pēc iespējas ātrāk iegūtu vairāk un labākas kvalitātes pienu. Tādēļ jāizstrādā slaukšanas rutīna, kurai jābūt konstantai katru dienu, katru slaukšanas reizi. Ideāli būtu, ja 60 sekunžu laikā no tesmeņa stimulēšanas sākuma brīža tam tiktu pievienots slaukšanas aparāts.

1. Jāsamazina baktēriju nokļūšanu uz pupiem. No cilvēka rokām un apģērba uz govs pupiem var nokļūt ļoti daudz patogēno mikrobu.

Lai tas nenotiktu, būtu jālieto tīrs darba apģērbs un gumijas cimdi. No nemazgātām un labi, rūpīgi nomazgātām rokām noņemot analīzes un barotnēs uzsējot šos nomazgājumus, izrādījās, ka mazgāšanas procesā nomazgāts tikai 20% no mastītus izraisošajām patogēnajām baktērijām. Tas notiek tādēļ, ka cilvēka roku rieviņas praktiski nav izmazgājamas. Slaukšanas laikā ir jāseko līdzi arī gumijas cimdu tīrībai.

2. Atšķirīgs ir baktēriju skaita samazinājums, izmantojot dažādus pupu pirmsslaukšanas notīrīšanas veidus:

* ar sausu dvielīti – samazinājās par 4%;

* ar mitru dvielīti – samazinājās par 40% ;

* ar mitru un sausu dvielīti – samazinājās par 77%

* ar mitru dvielīti, tesmeņa dezinfekcijas līdzekli un sausu dvielīti – samazinājās par 85%.

Tātad, ja tiek izmantota pupu pirmsslaukšanas dezinfekcija un nosusināšana, baktēriju skaita samazinājums ir vislielākais – 85%.

Pupa iemērkšana dezinfekcijas šķīdumā ir apmierinoša, ja iemērkts tiek ne mazāk kā 75% no pupa un noturēts  20–30 sekundes.

Iemērkšanas rezultātā tiek inaktivēts:

Staf. aureus           69,2%

Str. agalactice       44,6%

Str. uberis              64,1%

E. coli                    43,7%

Jo vairāk visās manipulācijās tiek iesaistīts ūdens, jo vairāk baktērijas pārvietojas uz pupa galu, kur tās var iekļūt pupa kanālā. Pupu nosusināšana ir svarīga, lai baktērijas nepeldētu šķidrumā. Vislabāk izmantot alkoholu saturošas salvetītes, kas notīra pilnībā visu.

3. Noslaucot pirmās strūklas:

  • tiek dots signāls smadzenēm, lai izstrādātos oksitocīns,
  • tiek noslaukts bakteriāli vispiesārņotākais piens,
  • var noteikt mastītu,
  • par 12% samazina jauna mastīta izraisītāju iekļūšanu tesmenī.

4. Pēc slaukšanas vajadzētu veikt tesmeņa pupu dezinfekciju, kas būtiski samazina mastītu izplatību ganāmpulkā. Pēcslaukšanas dezinfekcija ir jāveic visā laktācijas laikā bez pārtraukumiem. Jaizvēls tādi pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzekļi, kas samazina risku pupu galus apsaldēt ziemas periodā.

Ilmārs Gruduls,

LLKC Lopkopības nodaļa

Foto: Dainis Arbidāns

Pievienot komentāru