Jūs atrodaties šeit

Govju ēdināšanas nozīme svaigpiena sausnas palielināšanā

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: “Sabalansētas ēdināšanas nozīme piena sausnas palielināšanā piena lopkopības saimniecībā” (LAD līguma Nr. LAD160419/P20).

Mērķis: Nodemonstrēt sabalansētas ēdināšanas nozīmi piena sausnas palielināšanā dažādu šķirņu slaucamajām govīm.

Projekta Nr.: 19-00-A00102-0000010.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2022. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Partneri: SIA “Kalnāji”, “Pienenes 2”, Slampes pagasts, Tukuma novads; APP Agroresursu un ekonomikas institūts; biedrība “Zemnieku saeima”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Ierīkot demonstrējumu piena lopkopības saimniecībā, izveidojot sarkanās un melnraibās šķirnes govju grupas, nodrošinot tām līdzīgus apsaimniekošanas apstākļus. Uzsākot demonstrējumu un mainoties govju fizioloģiskajam stāvoklim, veikt slaucamo govju ķermeņa kondīcijas vērtējumu. Uzskaitīt un analizēt no pētījuma grupām iegūto enerģētiski koriģēto piena daudzumu un piena kvalitāti.

Noteikt piena sausnas izmaiņu ekonomisko efektivitāti un vidējās uzņemtās barība sausnas korelāciju ar piena sausnu. Iegūt un apkopot informāciju par slaucamām govīm izēdinātās lopbarības ķīmisko sastāvu un izlietoto lopbarības apjomu demonstrējuma grupas govīm pētījuma periodā. Apkopot informāciju par demonstrējuma grupās iekļauto slaucamo govju izslaukumu, piena sastāvu un aprēķināt enerģētiski koriģētā piena daudzums (EKP). Noteikt govju grupu, no kuras iegūts lielāks EKP vienādos kopšanas un turēšanas apstākļos. Demonstrējuma laikā tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizējot lauka dienu reizi gadā, demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācijas par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vieta: SIA “Kalnāji”, novietne “Līvas”, Slampes pagasts, Tukuma novads. Kontaktpersona: LLKC  Lopkopības kompetenču centra vadītāja Anita Siliņa, e-pasts: anita.silina@llkc.lv, tālr. 29458781.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests