Jūs atrodaties šeit

​Fermu diena notiks aitkopības saimniecībā SIA “Ralle”

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība
Aitas un kazas
Zālēdāju projekts

Zālēdāju projekta ietvaros turpinām rīkot fermu dienu pasākumus izmēģinājumos iesaistītajās saimniecībās, 20. jūlijā SIA “Ralle” tiks izvērtēta izmēģinājuma norise par tēmu: Šarolē aitu izmantošanas iespējas Latvijā”.

Fermu dienas pasākumi notiks 20. jūlijā plkst. 11 Kandavas novada Kandavas pagastā, SIA “Ralle” (sākums – Kandavas sociālajā centrā).

Pirmā daļa – Jelgavas ielā 4 a, Kandavā.

10.30–11.00       Pulcēšanās, reģistrācija.

11.00–11.20       Fermu dienas atklāšana, izmēģinājumos iesaistīto aitkopības saimniecību ekonomiskās tendences (Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja);

11.20–11.40       Izmēģinājums saimniecībā SIA “Ralle” (Ivars Frīdemanis, saimniecības īpašnieks);

11.40–12.00       Izmēģinājuma ierīkošanas mērķi un iegūtie rezultāti (Daiga Baltiņa, LLKC lopkopības konsultante);

12.00–12.30    Lopbarības pupu un zālāju apsaimniekošanas iespējas bioloģiskajās saimniecībās (Daiga Mellere, LLKC Kuldīgas KB vadītāja, konsultante augkopībā);

12.30–13.00 Rūpnieciskās krustošanas nozīme jēra gaļas ieguvē (Daina Kairiša, profesore, Dr. agr.);

13.00 –13.45       Kafijas pauze, ceļš uz saimniecību.

Otrā daļa:  13.45–15.30      SIA “Ralle” izmēģinājuma dzīvnieku apskate (Ivars Frīdemanis, saimniecības īpašnieks);

Dažādu vaislinieku meitu kvalitātes vērtējums (aitu vērtēšanas eksperti: Daina Kairiša, Ilze Miķelsone, saimniecības pārraugs);

Zālāju novērtēšana (Daiga Mellere, Kuldīgas LKB vadītāja, konsultante augkopībā).

Plānotais pasākuma ilgums līdz plkst. 15.30. Plašāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās: Daiga Baltiņa, LLKC lopkopības konsultante, e-pasts:  daiga.baltina@llkc.lv, mob. tālr. 28636778, vai Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja, e-pasts: anita.silina@llkc.lvmob. tālr. 28601061.

Iepriekšējā pieteikšanās obligāta – līdz 18. jūlijam.

Līdzdalība pasākumā – bez maksas, fermu dienas notiek Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.