Jūs atrodaties šeit

Cukuri barības devā ietekmē svaigpiena kvalitāti

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Piensaimniekiem vajadzētu apsvērt iespēju ražīgajām govīm barības devu papildināt ar cukura produktiem, tas ir izdevīgi.

Mūsdienu piensaimniecībās govīm barības devās pamatā izēdina dažādu skābbarību. Tradicionāli pie mums gatavo zāles skābbarību, kukurūzas skābbarību, kā arī skābbarību no graudaugu kultūrām. Zāles zelmeņa sausnā tāpat kā proteīns, kokšķiedra un citas barības vielas, ir arī cukuri. Cik daudz cukuru ir zāles zelmeņa sausnā, atkarīgs no zelmeņa botāniskā sastāva. Stiebrzāļu zelmenī cukuru būs vairāk, bet zelmenī, kurā pārsvarā ir tauriņzieži, to būs mazāk.  

Skābbarība tiek iegūta, konservējot zāli, līdz ar to daļa no zālē esošajiem cukuriem pienskābās un etiķskābās rūgšanas procesā pārvēršas skābēs. Skābbarība ir raudzēts produkts un līdz ar to nesatur daudz cukura. Tādēļ slaucamajām govīm, izēdinot kā pamatbarību skābbarību, cukura saturs devās ir ap 1,5–3 % no kopējās barības devas ķīmiskā sastāva. Augstražīgo govju ganāmpulkos līdz 150. laktācijas dienai cukura apjoms varētu būt pat līdz 6 % no kopējās barības vielu sausnas apjoma. 

Tā kā cukuri parasti ir ātri sagremojami, tie atstāj ļoti labu ietekmi uz spurekļa mikroorganismiem un līdz ar to uz spurekļa veselību. Tā palīdzot spureklī esošajiem mikroorganismiem gan piesaistīt, gan izmantot slāpekli, nodrošinot labāku spurekļa darbību un dzīvnieka veselību. Papildus cukuri barības devā var uzlabot spurekļa vides pH līmeni. Ja spurekļa baktērijas uzņem vairāk cukura, tad spureklī labāk tiks pārstrādātas organiskās vielas. Barības devā esošais papildu pievienotais cukura produkts palielinās butirātu daļu, kas stimulē spurekļa epitēlija šūnas, palielinot gaistošo taukskābju absorbciju no spurekļa.

Ja barības devā iekļauj cukura produktus, tad ir lielāka iespēja, ka uzlabojas piena tauku procents, jo piena tauku sintēzei tiek izmantots no cukuriem iegūtais butirāts.

 Cukuri spureklī var veicināt normālu taukskābju hidrogenēšanās procesu, kas ir ļoti būtiski, jo slaucamo govju ražībai gadu no gada, uzlabojot apsaimniekošanas apstākļus un labturību, ir tendence pieaugt.

Ārzemju zinātnieku publicēto pētījumu analīzē tiek norādīts, ka papildu cukurs no melases, sausajiem vai šķidrajiem cukura barības produktiem barības devā palielināja ne tikai piena tauku saturu, bet arī visu piena sausnas kopējo apjomu.

Govīm, kurām dienas izslaukums bija virs 35 kg, tika novērota ātrāka reakcija uz barības devā pievienotu cukura produktu – izslaukums palielinājās, pieauga piena sausnas apjoms. Savukārt govīm, kurām izslaukums dienā bija zem 30 kg, izslaukuma pieaugums nebija tik būtisks.

Līdz ar to piensaimniekiem tieši augstražīgajos ganāmpulkos vajadzētu nopietni apsvērt iespēju papildināt ražīgajām govīm barības devu ar cukura produktiem. Tā iespējams iegūt ne tikai papildu produkciju, bet nodrošināt ražīgo govju labāku veselību, ko iespaidos labāka spurekļa darbība.

Latvijas Lauku konsultāciju centrs (LLKC) realizē demonstrējumu par sabalansētas ēdināšanas nozīmi piena sausnas palielināšanā piena lopkopības saimniecībā, kas ierīkots, SIA “Kalnāji” Tukuma novada Slampes pagastā (15. lote, LAD līguma Nr. LAD160419/P20). Mērķis – nodemonstrēt sabalansētas ēdināšanas nozīmi piena sausnas palielināšanā dažādu šķirņu slaucamajām govīm.

Demonstrējuma saimniecībā tiek apsaimniekotas sarkano šķirņu govis (LB), Holšteinas sarkanās (HS) un Holšteinas melnraibās (HM) šķirnes govis. Strādājot demonstrējumā, tika novērots, ka būtiskāku ietekmi uz ganāmpulka ražību un piena sausnas sastāvu atstāj kvalitatīva rupjā lopbarība un precīzi sagatavota barības deva, kur sabalansēti gan enerģijas barības līdzekļi, tostarp arī cukurus un cieti saturošie barības līdzekļi, gan arī ievērota precizitāte barības devas sagatavošanā un izdalīšanā uz barības galda. Ēdināšana un ganāmpulka apsaimniekošana uz piena kvalitāti atstāj būtiskāku ietekmi nekā govju šķirne, apsaimniekojot ganāmpulku līdzīgos apstākļos.  

Diemžēl pie mums pieejamie cukuru saturošie produkti nav ļoti plašā izvēlē. Tradicionāli pazīstam cukurbiešu melasi, kur cukura saturs sausnā agrāk bija 50–80 %, bet pēdējā laikā tas ir svārstīgs, atsevišķos paraugos mēdz būt tikai 25 %.

Kompānijas piedāvā šķidros cukura sīrupus ar sausnu 67–69 %, kuros cukura saturs ir augstāks pat par 55 % un tas ļoti labi iekļaujas barības devā. Tāpat ir šķidrās enerģijas barības līdzekļi, kurus izmanto slaucamo govju ganāmpulkos, kur ir piebarošanas iespēja šķidrajai barībai. Šādos cukuru saturošos produktos bez cukura papildus ir arī propilēnglikols. Vēl pastāv iespēja iegādāties poleolu jeb glikozes sīrupu. Piensaimnieki mēdz izvēlēties vācu kompānijas Schaumann produktus, kā arī Somijā ražotu propilēnglikola produktu Acetona Energy Liquid. Šķidrā cukura produktu priekšrocība ir tāda, ka, tos pievienojot barības devai, samazinās pilnībā mikserī samaisītās devas (TMR) šķirošana. Cukura produktu izmaksas ir atšķirīgas, bet tie ir ļoti vērtīgi un govīm labi izmantojami.

Cukura veidi ietver monosaharīdus (glikozi, galaktozi un fruktozi), kā arī disaharīdus (saharozi, maltozi un laktozi). Monosaharīdiem ir viena cukura molekula, savukārt disaharīdiem ir savienotas divas cukura molekulas. Saharoze (galda cukurs) satur glikozi un fruktozi. Niedru melase satur galvenokārt saharozi, glikozi un fruktozi. Laktoze (piena cukurs) satur glikozi un galaktozi. Augļi un graudi satur maltozi. Gremošanas ātrums cukuriem atšķiras. Vienai augstražīgai govij barības devā būtu vēlams nodrošināt 0,7–0,9 kg cukura produktu dienā papildus.

Ārzemju pētījumos ir izvērtēti cukuru sagremošanas ātrumi: saharoze 1300 % stundā, glikoze 521 % stundā, fruktoze 530 % stundā, galaktoze 439 % stundā un laktoze 331 % stundā. Ciete tiek sagremota 10–30 % stundā.  Kanādā veiktajos pētījumos, analizējot enerģijas produktu pārstrādes ātrumu govs spureklī, tika norādīts, ka saharoze tika pārstrādāta visātrāk, tad sekoja laktoze, bet kukurūzas cietes pārstrāde bija lēnāka. Kopējā gaistošo taukskābju koncentrācija un fermentācijas laika periods govīm, kuras uzņēmušas cieti, laktozi vai saharozi, aplūkojama 1. attēlā.

1. attēls. Gaistošo taukskābju fermentācijas govīm

Slaucamo govju barībā, cieti aizstājot ar saharozi vai laktozi, abi minētie cukura avoti līdzīgi palielināja izslaukumu un arī piena sausnas rādītājus. Lai gan laktoze tika sagremota lēnāk nekā saharoze, govis labi izmantoja laktozi, kurai ir daudz lielāks gremošanas ātrums salīdzinājumā ar cieti.

Skābbarībā cukura apjoms ir neliels, tomēr cukuri ir hemicelulozes šķiedrās. Diemžēl šiem cukuriem fermentācijas ātrums ir daudz lēnāks. Derētu atcerēties, ja govīm tiek izēdināta zāles skābbarība, tad svarīgi būtu ņemt vērā, ka šādā barībā ir daudz šķīstošā proteīna, kas savukārt ātri izmantojas spureklī un kura pilnvērtīgai izmantošanai būtiski ir ātri izmantojamās enerģijas barības līdzekļi.

Izvēloties barības līdzekļus, jāņem vērā arī pieejamie alternatīvie enerģijas avoti, lai precīzi pabarotu govis un sabalansētu barības izmaksas.

Papildus izēdinot cukura produktus, var iegūt labākus slaucamo govju ražības rādītājus, labāku piena sausnas un arī govs veselības rādītājus. Šāda veida ieguvumi piensaimniecībā var attaisnot augstākas izmaksas par papildu enerģiju, tas ir tā vērts.

Darbs demonstrējumā tiek turpināts un norit, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA ietvaros.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Sagatavoja: ANITA SILIŅA, LLKC lopkopības kompetenču centra vadītāja