Jūs atrodaties šeit

Cūku cenas ES – eksporta ietekmē

Lopkopība

Vidējā cūku cena ES kautsvarā šogad, visticamāk, saglabāsies pērnā gada līmenī – 1,70 eiro (Ls 1,19) par kilogramu, tirgu būtiski ietekmēs eksporta iespējas. Šādi ir COPA/COGECA un Eiropas Komisijas (EK) darba grupas par cūkgaļu secinājumi. Darba grupā kā eksperts no Latvijas piedalījās Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītājs Dzintars Veide.

Darba grupas ziņotāji informēja, ka šogad ES sagaidāms cūkkopības produkcijas ražošanas apjomu samazinājums. Taču vidējā kautsvara cena ES 2013. gadā tiek prognozēta pērnā gada līmenī – 1,70 eiro par kilogramu. Eiropā lēnām samazinās kopējais sivēnmāšu skaits, taču ražošanas rādītāji līdz šim ir paaugstinājušies, tādējādi nokauto cūku skaits praktiski nesamazinājās.

Lai saglabātu ražotājiem pieņemamas cenas, ES lauksaimnieku organizācijas un EK diskutē par cūku eksporta iespējām. Viens no svarīgākajiem eksporta tirgiem ir Krievija, kas uzlikusi eksporta liegumu ne tikai gaļai no Baltijas valstīm, bet arī no Vācijas, Spānijas un Nīderlandes. Tā kā cūku audzētājiem ir nepieciešams šo tirgu atgūt, nolemts par šo jautājumu izvērst diskusijas EK, kurai ir tiesības veikt sarunas ar attiecīgajām Krievijas iestādēm.

Latvijai un pārējām Baltijas valstīm ir svarīgs dzīvu cūku eksporta jautājums uz Krieviju, tādēļ Latvijas cūku audzētāju pārstāvis darba grupā vēlreiz atgādināja par šī jautājuma nozīmīgumu, aicinot aktīvāk EK vest sarunas ar Krieviju.

Darba grupā izvērtēti arī citi eksporta tirgi. Tā, piemēram, Dānija ir ieinteresēta eksportā uz Japānu, taču sarunas ir smagas, un, ja šī gada laikā nenotiks vienošanās, cūku eksporta jautājuma risināšana var ieilgt.

Savukārt cūku eksportā uz ES ir ieinteresēta Brazīlija. Taču te Eiropas cūkkopjiem ir bažas, vai Brazīlija spēs ievērot līdzvērtīgas prasības cūku izaudzēšanā, kādas ir Eiropā. Brazīlijas cūkkopjiem zemāku prasību dēļ ir arī mazākas ražošanas izmaksas, līdz ar to, importējot cūkgaļu no šīs valsts, var veidoties negodīga konkurence.

Diskutējot par ES un ASV lauksaimniecības produkcijas tirdzniecību, konstatēts, ka ASV ir trešais lielākais lauksaimniecības izejvielu piegādātājs ES. Lopkopības produkcijas ražotājiem būtisks ir fakts, ka Eiropa četrus līdz sešus mēnešus gadā ir pilnībā atkarīga no ASV proteīna importa. Eiropa un ASV ir ieinteresētas savstarpējā tirdzniecībā un vēlētos to vēl vairāk paplašināt, taču sadarbību ietekmē dolāra/eiro kurss. Latvijas cūku audzētāji uzsver, ka attiecībā uz cūkgaļas importu, strikti jānodefinē, kādu cūkgaļu ASV drīkst uz Eiropu eksportēt. ASV ir atšķirīgas cūku labturības prasības un arī ēdināšanā ir atļauts izmantot dažādus augšanas veicinātājus, kas ir aizliegti Eiropā.

Darba grupā izskatīti arī vairāki jautājumi, kas saistīti ar cūku labturību, tostarp jaunais dzīvnieku labturības pamatlikums. EK aktīvi strādā pie jaunā dokumenta izstrādes un apspriešanas, ietverot gan augu un dzīvnieku veselību, gan oficiālo kontroli attiecībā uz augiem, dzīvniekiem, pārtiku un barību. Likuma uzlabojuma mērķis ir panākt vēl lielāku drošību patērētājiem, vienlaikus neuzliekot jaunus slogus ražotājiem. Latvijas pārstāvji savus komentārus sniegs pēc visu priekšlikumu apkopošanas.

 

Publicēšanai sagatavoja LLKC
sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 6 (99)

Pievienot komentāru