Jūs atrodaties šeit

Organizē semināru slaucamo govju pārraugiem

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība
Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē kvalifikācijas celšanas semināru slaucamo govju pārraugiem, kuriem piecu gadu periodā jāceļ kvalifikācija (MK noteikumi Nr. 566).

Apmācību struktūra: divu dienu mācības, kas balstās gan uz teorētiskajām nodarbībām, gan praktiskajām nodarbībām saimniecībās.

Mācību norise:

teorētiskā daļa – 26.10.2017. plkst. 10.00;

praktiskā daļa – 27.10.2017. plkst. 9.30.

Galvenās tēmas:

  • Ganāmpulku un dzīvnieku reģistrs (LDC);
  • Slaucamo govju pārraudzības sistēma (LDC);
  • Slaucamo govju pārraudzības sistēmas organizēšana zemnieku saimniecībās “Mežacīruļi” un  “Dukāti”
  • Dzīvnieku ēdināšanas pamatprincipi;
  • Pārraudzības datu analīze.

Lektori: LLKC, LDC speciālisti.

Mācību maksa: 30,00 eiro (t. sk. PVN). Mācību maksā iekļautas lekcijas, kafijas pauze, transports uz/no saimniecībām, fermas apmeklētāja komplekti, apliecinājums par piedalīšanos.

Plašāka informācija un pieteikšanās:

Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Piesakoties jānosauc dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts, uz kuru tiks nosūtīts mācību dienu plāns.