Jūs atrodaties šeit

Komplektē mācību grupu gaļas liellopu ganāmpulka pārraugiem

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība
Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē mācību grupu snieguma pārbaudē un pārraudzībā gaļas liellopu ganāmpulkā pārrauga darba tiesību iegūšanai.

Mācību struktūra: Apgūstot teorētiskās un praktiskās nodarbības un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts apliecinājums par kursa apguvi.

Mācību norise: 3 dienu mācības, ietverot teorētiskās nodarbības, saimniecības apmeklējumu un eksāmena kārtošanu. Konkrēti norises datumi tiks noteikti, tiklīdz tiks sasniegts pietiekams interesentu skaits. Orientējošais norises laiks – februāra otra puse.

Galvenās mācību tēmas:

  • Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;
  • Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un labturība;
  • Ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;
  • Pārraudzības darba organizācijas sistēma un dokumentu aizpildīšana.

Mācību maksa: ~70,00 eiro, t. sk. PVN

Kontakti: LLKC Tālākizglītība Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.