Jūs atrodaties šeit

Būtiska informācija par pārraudzības apliecību pagarināšanu

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība
Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs informē, ka personām, kuras veic pārraudzību vienā ganāmpulkā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 566, ik pēc 5 gadiem, sākot no apliecības izsniegšanas datuma, ir jāatjauno apliecības darbības periods, iesniedzot kvalifikāciju paaugstinošus dokumentus attiecīgajā darbības jomā (ne mazāk kā 16 stundas).

Vēršam uzmanību, ka š. g. 19. maijā visām personām, kuras veic dzīvnieku pārraudzību uz “ABC projekta” izsniegtās apliecības pamata, ir iespēja klātienē LLKC, Ozolniekos, Rīgas ielā 34, to pielīdzināt LLKC izsniegtajai apliecībai, nokārtojot pārbaudījumu un iesniedzot kvalifikāciju paaugstināšanas apliecinošus dokumentus tās pagarināšanai.

Norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolnieki.

Norises laiks: 2017. gada 19. maijs plkst. 10.00.

Dienas plāns:

  1. Tests pārraudzībā;
  2. Kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu iesniegšana un izvērtēšana par pēdējiem pieciem gadiem.

Kopējā dalības maksa: 20 eiro (t.sk. PVN)

Pieteikšanās un sīkāka informācija:

Tālākizglītības nodaļa:

Rudīte Sanžarevska, tālr, 26148820, e-pasts  rudite.sanzarevska@llkc.lv