Jūs atrodaties šeit

Apmācības darbiniekiem par labturības prasībām kautuvē

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība
Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē apmācības mājputnu, zaķveidīgo, šinšillu kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”.

Apmācību struktūra: Kurss sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts.

Mācību norises vieta: teorētiskā daļa: Ozolnieki, Rīgas iela 34. Praktiskās nodarbības: SIA “Artecco”, Naudītes pag., Dobeles nov.

Mācību norises laiks: 7.06. plkst. 10.00.

Lektors: PVD PUD vecākā eksperte Inga Skādule.

Galvenās apmācību tēmas:

  • Likumdošanas prasības;
  • Dzīvnieku fizioloģija, uzvedība un stresa faktori. Stresa mazinošu apstākļu radīšana kautuvē;
  • Stresa ietekme uz gaļas kvalitāti;
  • Tehnoloģiskie procesi kautuvē. Dzīvnieku apdullināšanas aprīkojums, apdullināšana, atasiņošana;
  • Personāla higiēna;
  • Higiēnas prasības dzīvnieku kautuvēs.

Kursu maksa: 45,00 eiro (t.sk. PVN).

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 6. jūnijam (ieskaitot)!

Nonāvēšanu un saistītas darbības (apiešanās, savaldīšana, apdullināšana, efektīvas apdullināšanas novērtēšana, dzīvu dzīvnieku iekāršana važās/pacelšana, atasiņošana, reliģiskā kaušana) veic tikai tādas personas, kurām ir atbilstīga kvalifikācija.