Jūs atrodaties šeit

Profesionālo lauksaimniecības skolu audzēkņi no Eiropas valstīm iepazīstas ar LLKC

Lopkopība
Projekti

Jau ceturto gadu pēc kārtas Smiltenes tehnikums–profesionālā vidusskola piedalās Leonardo da Vinci sadarbības programmā. Šāgada pasākumu ietvaros vienpadsmit jaunieši – profesionālo lauksaimniecības skolu audzēkņi no Holandes, Dānijas, Zviedrijas, Austrijas un Latvijas apmeklēja arī SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Ozolniekos, lai iepazītos ar tā darbu un gūtu informāciju par kazkopības nozari Latvijā. LLKC Lopkopības nodaļas konsultants–eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns pastāstīja par LLKC darbības virzieniem un publiski pieejamajiem produktiem Valsts Lauku tīkla mājaslapā, kā arī par kazkopības nozares situāciju Latvijā.

LLKC Lopkopības nodaļas konsultants–eksperts veterinārmedicīnāDainis Arbidāns: – Jaunieši izrādīja lielu interesi par kazkopības nozari Latvijā. Viņi vēlējās plašāk uzzināt par kazu audzēšanas metodēm, dzīvnieku veselību un labturību Latvijā. Šī dienas semināra laikā es informēju par slaucamo kazu ganāmpulku pārraudzības rezultātiem Latvijā, par to, kā izvērtēt pārraudzības rezultātus un iegūtos datus pielietot saimniecībā. Jaunieši uzdeva jautājumus par to, kā praktiski notiek saimniekošana kazu ganāmpulkos, kādas ir biežāk sastopamās problēmas, saimniekojot kazkopības nozarē, un kādi ir nākotnes plāni kazkopībā Latvijā.

Uzziņai. Leonardo da Vinci programma darbību Latvijā uzsāka 1998. gadā. Programmas mērķis - uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā un veicināt inovācijas ar starptautiskās sadarbības palīdzību.

Programma sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citās valstīs, paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt vispārējo profesionālo zināšanu līmeni. Leonardo da Vinciprogrammas atbalstītajos projektos iespējams izstrādāt izglītības standartus un programmas, mācību līdzekļus un metodiku, veidot starptautiskus informācijas apmaiņas tīklus, kā arī uzziņas materiālus. Kopš 2007. gada Leonardo da Vinci programma ir Eiropas Komisijas plašāka mēroga – Mūžizglītības programmas – apakšprogramma.

Sagatavoja Dace Millere,
LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Pievienot komentāru