Jūs atrodaties šeit

Vērtē augsnes pirmssējas apstrādes tehnoloģijas graudaugu sējumos

Augkopība

Lai novērtētu dažādu augsnes pirmssējas apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai, LLKC sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu un Latvijas Zemnieku federāciju 2018. gadā Limbažu novada Skultes pagasta SIA ”Paparžklani” ierīkoja demonstrējumu. Tā mērķis – piecu gadu laikā salīdzināt minimālās (bezaršanas) augsnes apstrādes tehnoloģijas, minimālās augsnes apstrādes tehnoloģijas kombinācijā ar aršanu un aršanas katru gadu ietekmi uz graudu attīstību, ražu, kaitīgo organismu izplatību, nosakot graudu ražu un kvalitāti un  katra varianta ekonomisko efektivitāti.

Jau otro reizi SIA “Paparžkalni” tika rīkota lauka diena, kuras sākumā LLKC Limbažu konsultāciju biroja lauku attīstības konsultante Brigita Skujiņa iepazīstināja klausītājus  ar demonstrējuma ierīkošanas metodiku un veiktajiem novērojumiem slimību un kaitēkļu attīstībā, kā arī 2018. gadā iegūtajiem rezultātiem.  SIA ”Paparžkalni” īpašnieks Kristaps Lecis pastāstīja par savu saimniekošanas pieredzi un  demonstrējuma ierīkošanu 2019. gadā. Otrajā demonstrējuma gadā  2018. gada rudenī iesēti ziemas kvieši ‘Skagen’, kuri pārziemojuši labi.

Lauka dienas turpinājumā lauksaimnieki ar lielu interesi noklausījās LLKC konsultanta Andra Skudras stāstījumu par mēslošanas efektivitātes paaugstināšanu graudaugu, t. sk. ziemas kviešu sējumos, uzsverot, ka, lai izvēlētos mēslojumu graudaugiem, vispirms būtu nepieciešams veikt augsnes agroķīmisko izpēti un  augsnes ielabošanas pasākumus, t. i., kaļķošanu, jo Limbažu pusē ap 60% augšņu ir skāba  reakcija. A. Skudra atzina, ka liela nozīme ražas palielināšanā ir  augu maiņai, piemērotām šķirnēm, kvalitatīvam sēklas materiālam un,  protams, pareizai mēslojuma izvēlei un lietošanai saskaņā ar mēslošanas plānā noteiktajām devām. Sniegtā informācija daudziem zemniekiem lika aizdomāties par minerālmēslu un lapu mēslojuma izvēli graudaugu audzēšanai.

SIA “Baltic Agro” agronome Inga Tinusa pastāstīja par Vidzemes pusē biežāk sastopamajām ziemas un vasaras kviešu slimībām un kaitēkļiem, un pieejamajiem augu aizsardzības līdzekļiem integrētajā graudaugu audzēšanā. Uz lauka zemniekiem bija  iespēja kopā ar agronomi novērtēt pielietoto augu aizsardzības līdzekļu efektivitāti.

SIA “Dotnuva Baltic” speciālisti informēja klātesošos par  augsnes apstrādes agregātiem gan tradicionālai, gan minimālai augsnes apstrādei,un otrajā lauku dienas daļā  nodemonstrēja lobītājdiskus darbībā uz lauka. Noskatoties demonstrējumus, izvērtās diskusija par augsnes aršanas lietderību pirms graudaugu sējas, sevišķi, ja aršanu veic katru gadu vienā dziļumā, izveidojas sablīvējums – arkla zole, kas traucē barības vielu un ūdens kustību. Klātesošie varēja katrā demonstrējuma variantā izmērīt augsnes blīvumu  ar blīvuma mēru – penetrometru, kā arī noteikt slāpekļa nepieciešamību ar N-testeri.

Šajā lauka dienā klausītāji ieguva jaunu informāciju gan par augsnes pirmssējas apstrādes veidiem, gan arī izmantoja iespēju uzzināt, kādi mēslošanas līdzekļi būtu jālieto konkrēta barības elementa deficīta gadījumā. Zemniekiem šie jautājumi ir ļoti svarīgi kvalitatīvas ražas ieguvei .

Paldies SIA “Paparžkalni” īpašniekam  Kristapam Lecim par piedalīšanos un atsaucību demonstrējuma ierīkošanā un lauka dienas organizēšanā.

Brigita Skujiņa,

LLKC Limbažu konsultāciju birojs

Demonstrējums "Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos" (23. lote) ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros, LAD līguma Nr. LAD240118/P23 .