Jūs atrodaties šeit

Integrētā augu aizsardzība

Augu aizsardzība nebeidzas un nesākas ar pesticīdu lietošanu. Tomēr augu aizsardzības līdzekļu lietošana ir neatņemama gudru, izsvērtu un pamatotu augu aizsardzības pasākumu sastāvdaļa.

Sagatavotajā materiālā vienkāršā valodā izklāstīts, kas ir augu aizsardzības līdzekļi, kā augu aizsardzības metodes saskan ar ilgtspējīgu lauksaimniecību un kā gudra augu aizsardzība sadzīvo ar vidi, t. sk. bitēm. Ar vizuāliem piemēriem tiek skaidrota augu aizsardzības līdzekļu ietekme uz vidi, pārtiku un cilvēkiem. Savukārt materiāla noslēgumā aprakstīti un atspēkoti vairāki mīti par kultūraugu aizsardzību.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un uzņēmuma “Bayer” sagatavotajā materiālā galvenokārt izmantota informācija no Eiropas Augu aizsardzības asociācijas (ECPA- European Crop Protection Association) resursiem.

Zināšanās balstīta augu aizsardzība

Kultūraugu aizsardzība un ilgtspējīga lauksaimniecība

Kultūraugu aizsardzība un patērētāju un AAL lietotāju aizsardzība

Augu aizsardzība un vides aizsardzība

Mīti par kultūraugu aizsardzību

AAL atliekvielu paraugu analīžu rezultāti 2016. gadā

Atliekvielu līmeņi

Augu aizsardzības līdzekļi

Vai jāsatraucas par bitēm un miglošanu?

Drošības faktors 100 ceļu satiksmē

Potenciālie un faktiskieražas zudumi lauksaimniecībā

Atliekvielu daudzuma drošības robežas