Jūs atrodaties šeit

Varēs piedalīties vebināru ciklā par pākšaugu audzēšanu

Augkopība

Projekta LegValue noslēgumā bija paredzēts organizēt  konferenci, kurā interesentus iepazītinātu ar projekta laikā sasniegtajiem rezultātiem, bet sakarā ar epidemioloģisko situāciju pasaulē konferences vietā tiks organizēta astoņu  vebināru sērija, kas sāksies 14. aprīlī un noslēgsies 11. maijā.  

Divos programmas Horizon2020 finansētos projektos –  LegValue un TRUE –, kuru galvenais uzdevums ir noteikt veidus, kas palīdzētu Eiropā audzētus tauriņziežus iekļaut ilgtspējīgākā pārtikas un lopbarības ķēdēs, iesaistītās organizācijas ir aizvadījušas četrus gadus, veidojot priekšstatu par principiem, kas veido Eiropas Savienības pārtikas sistēmas. Kopīgais uzdevums bija pārbaudīt, kas ietekmē pākšaugu audzēšanas apjomu palielināšanu, un apzināt iespējas, kā veicināt to iekļaušanu ražošanas sistēmās. Galvenais mērķis –  palielināt Eiropas pašpietiekamību augu olbaltumvielu ražošanā, kā arī optimizēt pākšaugu lomu tajā.

Abos projektos uzkrātās zināšanas plašākai auditorijai tiks nodotas ar vebināru sēriju “Pākšaugu audzēšana Eiropā pārmaiņu priekšā”, kas būs nozīmīgs pasākums, lai dalītos ar zināšanām. Vebināros no vadošajiem viedokļu līderiem varēs uzzināt, kā, viņuprāt, tauriņziežus var izmantot, lai nodrošinātu ilgtspējīgāku lauksaimniecības sistēmu izveidi Eiropā.

Katra vebināra precīza darba kārtība pašlaik tiek sagatavota, un drīzumā tās tiks publicētas. Tagad iepazīstināsim ar katra vebināra tēmas īsu aprakstu un plānoto norises datumu.

1. "Pašreizējā situācija pākšaugu audzēšanā un  inovāciju tīkla potenciāls" (14. aprīlis).

Galvenās tēmas: Kopsavilkums par situāciju tauriņziežu audzēšanā Eiropā un vebināru sērijas  ievads. Iepazīstināšana ar to, kā kultūraugu izvēle, šķirņu attīstība un pasaules ekonomika ietekmē ekosistēmas pakalpojumu sniegšanu, tostarp audzētāju panākumus. Patērētāju vēlmes tiks skatītas gan no veselības, gan vides viedokļa.

2. "Pākšaugu audzēšanas pilnveidošanas iespējas " (20. aprīlis).

Galvenās tēmas: Lauksaimnieku attieksme, aktivitāte un pieeja tauriņziežu iekļaušanai augu maiņā. Veiksmes stāsti un pētījumi, to izmantošana, lai parādītu labas lauksaimniecības prakses, ekosistēmas pakalpojumu ieguvumus, ietekmi uz vidi un ieguldījumu veselībā, uztura un ekonomikas jomā. Tiks sniegta informācija par inovāciju pasākumu tīklu, kas palīdz gūt kopskatu par “tauriņziežu pasauli”.

3. “Pākšaugu pievienotās vērtības radīšana, veidojot sadarbības ķēdes – audzēšana, pārstrāde, produktu realizācija" (22. aprīlis).

Galvenās tēmas:  Pākšaugu tirgus izpēte –, kā tiek veikta, aprēķināta pievienotā vērtība, un cik tas ir prognozējams. Tiks parādīti veiksmes stāsti, kā tiek veidota pievienotās vērtības ķēde no ražotāja līdz pārstrādei un produktu realizācijai. Būs pieejama informācija par esošajiem tīkliem, kas lauksaimniekiem palīdz iekļūt tirgū, un kā šīs iespējas var stiprināt, izmantojot inovācijas.

4. "Pākšaugu izmantošanas daudzveidība" (27. aprīlis).

Galvenās tēmas: Kā paaugstināt izpratni par nepieciešamību pāriet uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām un palielināt pākšaugu patēriņu Eiropā, par inovācijām un iniciatīvām, kuru mērķis ir pākšaugus likt par pamatu šai pārejai. Šajā vebinārā tiks apkopotas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt pākšaugu izmantošanu dažādu pārtikas produktu ražošanā, palielinot to lomu cilvēku uzturā un dzīvnieku barībā.

5. “Pākšaugu selekcija – panākumi un izaicinājumi” (29. aprīlis).

Galvenās tēmas: Pākšaugu selekcijas mērķi, uzdevumi un problēmas. Pākšaugu selekcijas panākumi, akcentējot ieguldījumus un tirgus iespējas. Pētījums, kādi ir šķēršļi lielākiem panākumiem. Kā visi pākšaugu pievienotās vērtības radīšanā iesaitītie ķēdes posmi  var atbalstīt pētniecību, nevis tikai lauksaimnieki?

6. "Zinātne, inovācijas un pākšaugu iespējas" (4. maijs).

Galvenās tēmas: Stratēģiskās zināšanas par to, kā zinātne ir gatava sniegt risinājumus pākšaugu pievienotās vērtības radīšanas ķēdē iesaistītajiem dalībniekiem, lai palielinātu pākšaugu audzēšanu un izmantošanu. Zinātnes panākumi, kas ir kā apliecinājums, ka zinātne ir neatņemama pākšaugu pievienotās vērtības radīšanas ķēdes daļa, kura ir gatava piedāvāt jaunas inovācijas. Kā zinātnes kopiena ir gatava sadarboties ar nozari, lai izveidotu funkcionējošu informācijas apmaiņas tīklu?

7. "Politikas nozīme pākšaugu ražošanas un patēriņa palielināšanā Eiropā" (6. maijs).

Galvenās tēmas: Iepazīstināšana ar projektu TRUE-LEGVALUE ietvaros veikto politiskas plānošanas dokumentu analīzi, rosinot pārdomāt, kā "politikas izpratne" var palīdzēt iekļaut mūsu pārtikas sistēmā vairāk pākšaugu. Tiks apspriesta politikas instrumentu iespējamā ietekme un ieguldījums, lai palielinātu pākšaugu ražošanu un patēriņu.

8. "Pākšaugu inovāciju tīklā iesaistīto dalībnieku apvienošana" (11. maijs).

Galvenās tēmas: Galveno vēstījumu apvienošana –    audzētājiem, tirgotājiem un patērētājiem visā piegādes un pievienotās vērtības radīšanas ķēdē.  Kopsavilkums politikas veidotājiem, izmantojot kā ceļvedi Pākšaugu inovāciju tīklu (“Legume Innovation Network”), kas savu darbību uzsāks pēc šī vebināra (www.legumeinnovationnetwork.eu.

Plašāk par projektu un gaidāmajiem vebināriem iespējams uzzināt, apmeklējot projekta tīmekļvietni  http://www.legvalue.eu/ vai, noklausoties projekta vadītāja Frederika Mjūla lekcijas ierakstu no konferences “Pākšaugi – no lauka līdz galdam”: Frederic Muel - projekta LegValue aktualitāte un sagaidāmie rezultāti

Visi vebināri notiks angļu valodā, par precīzām programmām un reģistrēšanās iespējām informēsim, tiklīdz tās būs pieejamas.

Laura Kirsanova,
LLKC Augkopības nodaļas augkopības konsultante,
e-pasts: laura.kirsanova@llkc.lv, tālr. 29630799.