Jūs atrodaties šeit

Uzsākti demonstrējumi ziemas kviešu sējumos

Augkopība

Jau informējām, ka Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 2018. gada pavasarī uzsāka piecu demonstrējumu tēmu ierīkošanu 12 augkopības saimniecībās. Demonstrējumi ierīkoti LAP 2014.–2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros.

Rudenī uzsākti ziemas kviešu demonstrējumi divās tēmās:

1) dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos;

2) dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte.

Mēslošanas līdzekļu lietošana ziemas kviešos

Mēslošanas līdzekļu salīdzināšanas demonstrējums ierīkots četros reģionos: Vidzemes, Pierīgas, Kurzemes un Latgales. Saimniecībās “Kadiķi M.A.”, “Liepkalni”, ‘Sproģi” un LLU MPS “Pēterlauki” iesēti ziemas kvieši. Mērķis ir praktiski nodemonstrēt dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās. Demonstrējuma kopējais ilgums mērķa sasniegšanai ir trīs ziemas kviešu ražas gadi.

Šī tēma ir aktuāla, jo integrētā audzēšanā mēslošanai jābūt agronomiski pamatotai, ekonomiski attaisnojamai un ekoloģiski drošai. Slāpekļa mēslojums tieši ietekmē SEG (siltumnīcefekta gāzu) emisiju apjomus. Optimāla mēslojuma lietošana attiecīgās attīstības fāzēs pie noteiktas ražas varētu samazināt slāpekļa emisijas atmosfērā.

Demonstrējumos izvēlēta ziemas kviešu šķirne ‘Skagen’, kuru plaši audzē visā Latvijā. Šķirne ir ziemcietīga, augstražīga, ar augstu proteīna saturu graudos – elites kvalitātes graudu ieguvei, raksturīgs augsts un noturīgs krišanas skaitlis. Šķirnei raksturīga laba noturība pret lapu un vārpu slimībām.

Demonstrējums ierīkots piecos variantos:

1) rudenī pamatmēslojums (NPK kompleksais mēslojums);

2) rudenī pamatmēslojums, pavasarī papildmēslojums (N:S 30:7);

3) rudenī pamatmēslojums, pavasarī, veģetācijai atjaunojoties, un stiebrošanas sākuma stadijā papildmēslojums (N:S 30:7);

4) rudenī pamatmēslojums, pavasarī papildmēslojums (N:S 30:7), veģetācijai atjaunojoties, un stiebrošanas sākumā un cerošanas beigās ārpussakņu mēslojums (Gramitrel 2 l/ha);

5) rudenī pamatmēslojums un ārpussakņu mēslojums (Gramitrel 1 l/ha) 13–14 AE, pavasarī, veģetācijai atjaunojoties, un stiebrošanas sākumā papildmēslojums (N:S 30:7) un cerošanas beigās ārpussakņu mēslojums (Gramitrel 1 l/ha).

Sabalansēta mēslošanas līdzekļu lietošana ir būtisks faktors, kas ietekmē graudaugu ražu. Slāpeklis ir nepieciešams straujai augšanai, lapu attīstībai, dzinumu skaita palielināšanai uz vienu augu. Fosfors nodrošinās agrai augšanai un attīstībai nepieciešamo enerģiju un sakņu masas attīstību. Mangāns veic nozīmīgu lomu fotosintēzes olbaltumvielu un enzīmu struktūras izveidē. Ziemājiem rudenī pārziemošanai svarīgi elementi ir kālijs (K), mangāns (Mn) un varš (Cu). Šo barības vielu nodrošinājums būtiski uzlabo ziemāju ziemotspēju un ātrāku veģetācijas atsākšanos pavasarī. Kviešiem varš (Cu) nepieciešams to agrīnā attīstības stadijā. Pētījumi liecina, ka vara (Cu ) trūkuma ietekmē kvieši var zaudēt pat līdz 25% ražas.

Visās demonstrējumu vietās sēja veikta optimālos sējas termiņos.

Demonstrējumā pamatmēslojums NPK rudenī tika dots visiem variantiem, un vienā variantā, sasniedzot 3–4 lapu attīstības stadiju, smidzināts YaraVita Gramitrel (1 l/ha). Tas ir graudaugiem piemērots ārpussakņu mēslojums, kas satur būtiskos mikroelementus Mn, Cu, Zn un sekundāro barības elementu Mg. Smidzinot YaraVita Gramitrel ziemājiem rudenī, veicina spēcīgas sakņu sistēmas veidošanos un līdz ar to arī pārziemošanu.

Pavasarī demonstrējumos tiks lietoti mēslošanas līdzekļi atbilstoši metodikai. Pavasarī veiks sējumu ziemcietības novērtējumu, un visā veģetācijas periodā veiks kultūrauga fenoloģiskos novērojumus un fitosanitārā stāvokļa vērtējumu. Pēc ražas novākšanas tiks izvērtēta katra varianta ekonomiskā efektivitāte.

Rudenī visās demonstrējumu vietās tika organizētas lauka dienas, kurās interesenti varēja iepazīties ar ierīkoto demonstrējumu metodiku un tēmas aktualitāti, novērtēt sējumus.

Lauksaimnieki, kuriem ir demonstrējuma vietai līdzīgi augsnes agroķīmiskie apstākļi, varēs izmantot rezultātus, izvēloties piemērotākos mēslošanas līdzekļus, iestrādes veidus un normas.  

 

Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu izmantošana ziemāju sējumos

Statistikas dati liecina, ka liela daļa Latvijas augšņu ir ar skābu augsnes reakciju un zemu augiem pieejamā fosfora un kālija saturu, bet optimāla augsnes reakcija ir viens no pamatfaktoriem augstas un kvalitatīvas ražas iegūšanai. Skābās augsnēs būtiski samazinās mikrobioloģiskie procesi un samazinās organiskās vielas veidošanās, līdz ar to veidojas arī nelabvēlīgs mitruma un gaisa režīms. Samazinās gumiņbaktēriju un nitrifikācijas baktēriju aktivitāte, tāpat samazinās augu nodrošinājums ar slāpekli (N), fosforu (P), kāliju (K), kalciju (Ca) un magniju (Mg). Zema augsnes pH reakcija veicina arī augu slimību attīstību. Lai lauksaimniekiem atgādinātu un aktualizētu augsnes pH nozīmi un kaļķošanas nepieciešamību, demonstrējums par kaļķošanas jautājumiem ierīkots divos reģionos: Kurzemē – Dundagas pagasta zemnieku saimniecībā “Andžaki” un Latgalē – Asūnes pagasta zemnieku saimniecībā “Celiņi”.

Z/s “Andžaki” ir bioloģiskā saimniecība, tās pamatnodarbošanās ir gaļas liellopu audzēšana, šobrīd ganāmpulkā ir 34 zīdītājgovis un tiek apsaimniekoti 120 ha lauksaimniecības zemes. Pamatā tiek audzēti ilggadīgie zālāji, bet pēdējos gados tiek mēģināta arī griķu un graudaugu audzēšana.

Z/s “Celiņi” (Dagdas novada Asūnes pagasts) apsaimnieko 350 hektārus zemes, apmēram 315 ha sastāda laukaugi, lielākoties – vasaras kvieši, ziemas kvieši un vasaras mieži. Lai samazinātu ražošanas izmaksas augkopībā, saimniecība izmanto samazinātas augsnes apstrādes tehnoloģiju, kā arī lielu uzmanību pievērš augsnes skābuma regulēšanai.

Demonstrējuma mērķis ir nodemonstrēt dažādu kaļķošanas materiālu efektivitāti, kā arī parādīt, kā ar pieejamo tehniku var nodrošināt kvalitatīvu skābas augsnes kaļķošanu. Kopējais projekta ilgums ir pieci gadi (2018.–2022. gads).

Demonstrējumā iekārtoti seši varianti:

  1. bez kaļķošanas;
  2. granulētais kaļķis (Policalc);
  3. smalki dolomītmilti (SIA “Celtniecības dolomīti”, Pļaviņas);
  4. rupji dolomītmilti (SIA “Celtniecības dolomīti”, Pļaviņas);
  5. kaļķakmens milti (“Sātiņi LM” SIA, Saldus novads);
  6. sijāts kaļķakmens (“Sātiņi LM” SIA, Saldus novads).

Augsnes kaļķošana abās saimniecībās tika veikta 2018. gada rudenī pirms ziemas kviešu ‘Edvins’ sējas.

Pavasarī tiks veikts visu varaintu ziemcietības vērtējums, augšanas sezonas laikā – feneloģiskie novērojumi. Lai izvērtētu kaļķošanas materiāla iedarbības ātrumu un efektivitāti, 2019. gada rudenī pēc ražas novākšanas katram no demonstrējuma variantiem tiks veikta augšņu agroķīmiskā analīze. Plašāk par demonstrējuma rezultātiem un kaļķošanas nepieciešamību lauksaimnieki varēs uzzināt lauka dienās, kas saimniecībās turpmākos četrus gadus tiks rīkotas katru gadu, un informācija tiks publicēta LLKC mājaslapā.

Inese Magdelonoka, LLKC Preiļu biroja augkopības konsultante,

Ilze Skudra, LLKC Augkopības nodaļas augkopības konsultante,

Laura Kirsanova, LLKC Augkopības nodaļas augkopības konsultante

Foto: Ilze Skudra

Foto Galerija: