Jūs atrodaties šeit

Septembra beigās - mācības AAL apliecību iegūšanai

Augkopība

LLKC no 29. septembra līdz 5. oktobrim aicina uz četru dienu apmācībām augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai.

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros LLKC Ozolniekos septembra beigās tiks rīkotas apmācības lauksaimniecībā iesaistītajiem apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (pirkt, lietot, tirgot augu aizsardzības līdzekļus).

Jāatzīmē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, vienlaikus uz pieciem gadiem iegūst augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja statusu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora statusu.

 

Mācību norises vieta: apmācības notiks LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 4 dienu mācību kurss 29., 30. septembris, 4., 5. oktobris plkst. 10.00.

 

Galvenās apmācību tēmas:

Augu aizsardzības jēdziens;

Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;

Kultūraugu slimības, kaitēkļi, nezāles un to klasifikācija

Integrētā augu aizsardzība, profilakse;

Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.

 

Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm).

 

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv. Uz kursiem pieteikšanās obligāta!

 

Pievienot komentāru