Jūs atrodaties šeit

Salīdzinās dažādas augsnes apstrādes tehnoloģijas

Augkopība

Sākot ar 2018. gada martu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Limbažu un Jēkabpils novadu saimniecībām, Latvijas Zemnieku federāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu uzsāka demonstrējumu projekta “Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos” īstenošanu.  

Demonstrējuma mērķis: praktiski parādīt dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas (divi gadi un vairāk vienā laukā pēc kārtas) sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanu.

Vismaz reizi gadā tiks organizēta lauka dienas zemnieku saimniecībās “Lejas Jērāni” Jēkabpils novadā un SIA “Paparžkalni” Limbažu novadā. Katra gada noslēgumā rezultāti tiks publicēti  LLKC informatīvajā izdevumā “Lauku Lapa”. Projekta noslēgumā (2022. gadā) rezultāti tiks atspoguļoti publiskā seminārā un apkopoti izdevumā “Demonstrējumi augkopībā”.

Papildu informācija: Ilze Skudra, tālr. 63050577, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv.

Iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana” identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA). Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2022. gads.

Ilze Skudra,

LLKC Augkopības nodaļas konsultante

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests