Jūs atrodaties šeit

Risinājumi graudaugu mēslošanā

Augkopība

Jau trešo gadu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ierīko demonstrējumu par ziemas kviešu mēslojuma lietošanas efektivitātes salīdzinājumu. Iepriekšējos gados, lai iepazīstinātu interesentus ar demonstrējuma norisi, tika rīkotas lauka dienas saimniecībās, bet šogad, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, ar 2019. gada rezultātiem un 2020. gada demonstrējuma ierīkošanas apstākļiem un novērojumiem  ziemas kviešu sējumā, LLKC konsultanti un demonstrējumu saimniecību saimnieki dalījās tiešsaistes e-lauka dienā Zoom vidē 27. maijā un 4. jūnijā.

Demonstrējums tiek organizēts četros reģionos dažādās saimniecībās: Kurzemē – z/s “Sproģi”, Pierīgā – z/s “Liepkalni”, Vidzemē – z/s “Kadiķi M.A.”, Latgalē – LLU MPS “Pēterlauki”, Višķu nodaļa.

Pāvilostas novada Vērgales pagasta z/s “Sproģi” nav liela, apsaimnieko 75 ha, audzē graudaugus un ziemas rapsi. Tukuma novada Slampes pagasta z/s “Liepkalni” arī galvenie kultūraugi sējuma struktūrā ir graudaugi un rapsis, apsaimnieko ap 200 ha. Augsni apstrādā gan tradicionāli – aparot, gan irdinot. Alūksnes novada Mālupes pagasta z/s “Kadiķi M.A.” ir vairākas darbības nozares – graudkopība, piena lopkopība, mežizstrāde. Saimniecība apsaimnieko ap 1800 hektārus lauksaimniecības zemes, tajā skaita apmēram 1600 ha ir laukaugi, pārsvarā ziemas kvieši. Lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti augkopībā, saimniecība orientējas uz bezaršanas tehnoloģiju un lielu uzmanību pievērš augsnes kaļķošanai. LLU MPS “Pēterlauki” ir mācību un pētījumu saimniecība, kura izmēģinājumus ar dažādiem laukaugiem ierīko gan Jelgavas novadā, gan Daugavpils novadā.

Saimniecībām ir laba sadarbība ar konsultantiem, un tās ir atsaucīgas demonstrējumu realizācijā.

Tiešsaistes e-lauka dienās LLKC augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis novērtēja dažādas augsnes apstrādes tehnoloģijas, to priekšrocības un trūkumus. Savukārt LLKC konsultants augkopībā Andris Skudra uzsvēra galvenos nosacījumus, kas jāievēro graudaugu mēslošanā integrētā audzēšanā, akcentējot augšņu agroķīmiskās izpētes un augu maiņas nozīmi, šķirņu izvēli, augu barošanās diagnostikas nepieciešamību.

Demonstrējumā ziemas kviešu sējumā tiek salīdzināti mēslojumi: amonija sulfonitrāts ar dažādām devām un ārpussakņu mēslojums, kas tiek dots augiem rudenī un pavasarī. LLKC augkopības konsultanti raksturoja katra reģiona augu ziemošanas un attīstības apstākļus. Visos reģionos ziemas kvieši ļoti labi pārziemoja. Saldus konsultāciju biroja augkopības konsultante Vita Cielava informēja, ka rudens un ziemas sākums Kurzemes pusē bija ļoti lietains, ziema ar salu – tikai pāris dienas sasniedza -9 0C, arī sniega sega bija minimāla. 2020. gada pavasarī  ziemas kviešiem veģetācija atsākās jau februāra beigās. Pavasaris Kurzemes pusē bija vēss un sauss, no marta beigām līdz maija trešajai dekādei bija nolijuši tikai 20 mm nokrišņu. Vēsais pavasaris arī ietekmējis augu attīstību, 27.05. augi sasnieguši tikai AS 37. Vidzemē, Alūksnes novadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rudens bija auksts, tāpēc augi attīstījās ļoti lēni, bet, pateicoties siltai ziemai, pārziemoja labi. Pavasaris šogad bija neparasti auksts, ar salnām pat līdz maija beigām, kas kavēja augu attīstību – atzīst Nikolajs Irtiševs,  Alūksnes konsultāciju biroja augkopības konsultants. Arī Tukuma novadā pavasaris bija vēss un ar mazu nokrišņu daudzumu, kas augiem ierobežoja mēslojuma uzņemšanu – norāda konsultante augkopībā Ilze Skudra. Ilgais pavasaris veicināja augu cerošanu un sakņu sistēmas attīstību, kur,  novērtējot produktīvo stiebru skaitu pa variantiem, vērojams pieaugums variantos ar augstāku mēslojuma normu, secina Preiļu konsultāciju biroja konsultante augkopībā Inese Magdalenoka. Visos reģionos tika konstatēts, ka rudenī dotais ārpussakņu mēslojums veicināja augiem sakņu sistēmas attīstību.

E-lauka dienas dalībniekus interesēja – vai augi spēja uzņemt sēra mēslojumu šī gada aukstajā pavasarī. Vita Cielava atzina, ka pie gaisa temperatūras 6–8 oC augi var uzņemt daļu dotā mēslojuma.

Pēc ražas novākšanas tiks noteikts ražas lielums un graudu kvalitāte katram demonstrējuma variantam, aprēķināta ekonomiskā efektivitāte. Rezultāti tiks publicēti gada beigās LLKC informatīvajā izdevumā “Lauku Lapa”. Demonstrējums noslēgsies 2021. gadā.

Demonstrējums ierīkots sadarbībā ar Latvijas Zemnieku federāciju un AREI, ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”, LAD līguma Nr. LAD240118/P24. Demonstrējuma tēma: Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos (24. lote).

 

Vita Cielava,

LLKC Saldus KB konsultante augkopībā

Nikolajs Irtiševs,

Alūksnes KB konsultants augkopībā

Ilze Skudra,

LLKC Augkopības nodaļas konsultante augkopībā

Foto: Maija Sirvide un Ilze Skudra

Foto Galerija: