Jūs atrodaties šeit

Pierīgā mācās bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu

Augkopība

Latvijā patlaban ir konstatētas ap 5396 augu sugām, daudzas no tām ir retas un apdraudētas. Ir sugas, kuras no Latvijas zālājiem ir izzudušas vai arī to īpatsvars ir samazinājies. Problēma mūsdienās: ir lielas platības ar agrāk kultivētajiem zālājiem, kuros sugu daudzveidība atgriežas ļoti lēni, tāpēc svarīga  ir dabisko zālāju saglabāšana, apzināšana un, protams,  pareiza apsaimniekošana.  Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem zemniekiem bija iespēja piedalīties mācību kursā: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu  vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.

Mācības risinājās 15. un 20. maijā Siguldā, savukārt praktiskās nodarbības notika Allažu un Mālpils apkārtnē.  Mācību ietvaros zemnieki apguva gan teorētiskas zināšanas, gan praktiski devās izbraucienos uz bioloģiskajām pļavām. Mācījāmies noteikt bioloģiski vērtīgos zālājus, atpazīt indikatorsugas, izzināt to saglabāšanas iespējas, kā arī tika izstrādāti individuāli zālāju apsaimniekošanas plāni. Katram dalībniekam bija iespēja dalīties pieredzē par to, kā tiek apsaimniekoti zālāji viņa saimniecībā, par esošajām grūtībām un iespējamiem risinājumiem.

Jāpiemin, ka liela daļa bioloģiski vērtīgo zālāju lēnām aizaug, jo to kopšana un uzturēšana ir ekonomiski neizdevīga. Lai veicinātu dabisko zālāju saglabāšanu, viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem ir to pareiza pļaušana, noganīšana, ko galvenokārt arī visi zemnieki savās saimniecībās īsteno. Daudziem zemniekiem zeme ir mantota no iepriekšējām paaudzēm, līdz ar to tās apsaimniekošana un saglabāšana ir pašsaprotama.

Ikviena ieguvums no šīm mācībām ir ne tikai iespēja saņemt papildus subsīdijas, bet arī iespēja un misija uzturēt sakoptu un nākotnei vērtīgu teritoriju!

Mācības tika nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD līguma Nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības  ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Iveta Līkoste,

LLKC Pierīgas biroja projektu vadītāja