Jūs atrodaties šeit

Pētīs augu maiņas nozīmi bioloģiskajā saimniecībā

Augkopība

Sākot ar 2018. gada martu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Madonas novada bioloģisko saimniecību “Vidus Stukules”, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu uzsāka demonstrējumu projekta “Augu maiņas ietekme uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos” īstenošanu.

Demonstrējuma mērķis: praktiski parādīt augu maiņas ietekmi uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos.

Vismaz reizi gadā tiks organizēta lauka diena bioloģiskajā saimniecībā “Vidus Stukules” Madonas novadā. Katra gada noslēgumā rezultāti tiks publicēti LLKC informatīvajā izdevumā “Lauku Lapa”. Projekta noslēgumā (2022. gadā) rezultāti tiks atspoguļoti publiskā seminārā un apkopoti izdevumā “Demonstrējumi augkopībā”.

Papildu informācija: Ilze Skudra, tālr. 63050577, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv.

Iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana” identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA). Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2022. gads.

Ilze Skudra,

LLKC Augkopības nodaļas konsultante

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests