Jūs atrodaties šeit

Papildmēslojuma nepieciešamība graudaugu sējumos

Augkopība

Lai novērtētu dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu ziemas kviešu sējumos, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu un Latvijas Zemnieku federāciju četros reģionos saimniecībās ierīkoja demonstrējumus. To mērķis ir salīdzināt dažādus augu papildmēslojumus, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās. Šī gada 13. jūnijā zemnieku saimniecībā “Liepkalni” Tukuma novada Slampes pagastā aizritēja lauka diena, kurā  lauksaimnieki varēja novērtēt ziemas kviešu ‘Skagen’ sējumu, kā arī salīdzināt demonstrējuma variantus.

Lauka dienas pirmajā daļā Tukuma konsultāciju birojā lauksaimnieki un konsultanti varēja papildināt teorētiskās zināšanas laukaugu mēslošanas un šķirņu novērtēšanas jautājumos. Agroresursu un ekonomikas institūta pētniece Vija Strazdiņa savā prezentācijā uzsvēra agrometeoroloģisko apstākļu ietekmi uz dažādu kviešu šķirņu graudu ražu un kvalitāti. Lauksaimniekus īpaši interesēja augstas gaisa temperatūras ietekme uz augu attīstību. Izvērtās diskusija par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas efektivitāti, ja ir paaugstināta gaisa temperatūra virs +25°C, kā tas ir vērojams šī gada apstākļos. Pēc zinātnieku pētījumiem, pie +30°C fotosintēze augiem apstājas, kā rezultātā šādos apstākļos augam nav efektīvi lietot augu aizsardzības līdzekļus. Pētniece akcentēja arī sertificētas sēklas materiāla izmantošanas nozīmi, kā arī informēja par Stendē pieejamajām graudaugu šķirnēm, norādot katras šķirnes nozīmīgākās īpašības. Latvijā pamazām kļūst pieejami arī hibrīdie ziemas kvieši, kuriem raksturīgs augsts ražas potenciāls, nav nepieciešama liela izsējas norma, kā arī tie ir izturīgi pret stresa apstākļiem.

LLKC augkopības konsultants Andris Skudra pastāstīja par graudaugu audzēšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem, vēršot klausītāju uzmanību uz augsnes agroķīmiskās izpētes materiālu nepieciešamību mēslojuma plānošanā, augsnes ielabošanas pasākumiem, augu maiņas nozīmi, šķirnēm, sēklas materiāla sagatavošanu, mēslošanas līdzekļiem un to izmantošanu. Kā viens no būtiskiem augsnes ielabošanas pasākumiem tika minēta augsnes kaļķošana, kuras nepieciešamību var novērtēt, nosakot augsnes pH un kalcija un magnija satura attiecību augsnē.

LLKC augkopības konsultante Ilze Skudra lauka dienas dalībniekus iepazīstināja ar demonstrējuma ierīkošanas metodiku un veiktajiem novērojumiem. Demonstrējumā tika salīdzinātas dažādas slāpekļa papildmēslojuma devas ietekme uz augu attīstību, kā arī ārpussakņu mēslojuma (Yara Vita Gramitrel) došanas laika un devas efektivitāte. Mikroelementu mēslojums satur graudaugiem nepieciešanos barības elementus: MgO, Cu, Mn, Zn. Mēslojums tika lietots rudenī, lai nodrošinātu augu salizturību, kā arī cerošanas beigās, lai veicinātu fotosintēzi un palielinātu sausumizturību. Šajā gadā būtiski augu attīstību ietekmēja sausuma periods. Kāda ietekme būs pielietotajiem mēslojumiem, tiks vērtēts pēc ražas nokulšanas, kā arī tiks noteikta graudu kvalitāte katram variantam un aprēķināta ekonomiskā efektivitāte.

Saimniecībā “Liepkalni” varēja novērtēt ierīkoto demonstrējumu. Saimniecības īpašnieks Viktors Lindenbergs iepazīstināja ar pielietoto tehnoloģiju sējumu kopšanā. Paldies z/s “Liepkalni” saimniekam par dalību demonstrējuma ierīkošanā un Tukuma konsultāciju biroja  kolektīvam par atbalstu lauku dienas organizēšanā!

Ilze Skudra,

LLKC augkopības konsultante

Demonstrējums “Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās dažādos Latvijas reģionos” ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P24.

Foto Galerija: