Jūs atrodaties šeit

Novērtēs mēslošanas līdzekļu lietošanas efektivitāti

Augkopība

Sākot ar 2018. gada martu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar saimniecībām četros Latvijas reģionos, Latvijas Zemnieku federāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu uzsāka demonstrējumu projekta “Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos” īstenošanu.

Demonstrējuma mērķis: praktiski nodemonstrēt dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās.

Vismaz reizi gadā tiks organizētas lauka dienas saimniecībās “Kadiķi M.A.” Alūksnes novadā, “Sproģi” Pāvilostas novadā, “Bangas” Krimuldas novadā un LLU MPS “Pēterlauki” Višķos Daugavpils novadā. Katra gada noslēgumā rezultāti tiks publicēti LLKC informatīvajā izdevumā “Lauku Lapā”. Projekta noslēgumā (2021. gadā) rezultāti tiks atspoguļoti publiskā seminārā un apkopoti izdevumā “Demonstrējumi augkopībā”.

Papildu informācija: Ilze Skudra, tālr. 63050577, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv. Iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana” identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA). Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2021.gads.

Ilze Skudra,

LLKC Augkopības nodaļas konsultante

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests