Jūs atrodaties šeit

Notikusi lauka diena zemnieku saimniecībā “Kadiķi M. A.”

Augkopība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar zemnieku saimniecību “Kadiķi M.A.”, Latvijas Zemnieku federāciju un AREI Alūksnes novada Mālupes pagastā 5. oktobrī organizēja demonstrējuma lauka dienu par dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu ziemas kviešu sējumos.

Demonstrējums ierīkots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros par tēmu “Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās”. Kopumā demonstrējums ierīkots četrās saimniecībās, četros reģionos: Latgalē, Kurzemē, Pierīgā un Vidzemē. Demonstrējumā tiks novērtēta mēslošanas līdzekļu lietošanas efektivitāte ziemas kviešu sējumos. Projekta ilgums noteikts līdz 2021. gadam.

Lauka dienā Alūksnes novada z/s “Kadiķi A.M.” dalībniekiem bija iespēja uzzināt par saimniecību un saimnieka pieredzi graudaugu audzēšanā, ar kuru iepazīstināja saimniecības īpašnieks Mārtiņš Augstkalnietis. “Kadiķi M.A.” Alūksnes novadā ir viena no lielākajiem saimniecībām. Tai ir vairākas darbības nozares – graudkopība, piena lopkopība, mežizstrāde. Saimniecība apsaimnieko 1818 hektārus zemes, tai skaitā apmēram 1500 ha sastāda laukaugi, lielākoties ziemas kvieši. Lai samazinātu ražošanas izmaksas augkopībā, saimniecība izmanto samazinātas augsnes apstrādes tehnoloģiju, kā arī lielu uzmanību pievērš augsnes skābuma regulēšanai.

Augkopības konsultants Nikolajs Irtiševs iepazīstināja klātesošos ar saimniecībā ierīkotā demonstrējuma metodiku.  Demonstrējums ierīkots ar mērķi praktiski nodemonstrēt dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas efektivitāti ziemas kviešu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās. Demonstrējumā iesēti ziemas kvieši ‘Skagen’, un mēslojuma efektivitāte tiks salīdzināta piecos variantos:

  1. pamatmēslojums  (kontroles variants);
  2. pamatmēslojums + pavasarī papildmēslojums vienu reizi;
  3. pamatmēslojums + pavasarī papildmēslojums divas reizes;
  4. pamatmēslojums + pavasarī papildmēslojums + ārpussakņu (lapu) mēslojums vienu reizi;
  5. pamatmēslojums + pavasarī papildmēslojums + ārpussakņu (lapu) mēslojums divas reizes (rudenī un pavasarī).

Demonstrējuma noslēgumā tiks noteikta raža un kvalitāte, salīdzināta katra varianta ekonomiskā efektivitāte.

LLKC Augkopības nodaļas konsultants augkopībā Andris Skudra iepazīstināja ar laukaugu mēslošanas efektivitātes paaugstināšanas nosacījumiem, kā arī akcentēja mikroelementu nozīmi. Viņš vērsa uzmanību uz biežāk pieļautajām kļūdām laukaugu audzēšanā un atgādināja zemniekiem par augstas ražas pamatiem:

  • augsnes kaļķošana un kaļķojamo materiālu izvēle,
  • pareiza augu maiņa,
  • sēklas materiāla izvēle,
  • mēslojuma lietošana un tā efektivitātes paaugstināšana,
  • mikroelementu lietošana ražas veidošanai dažādās augu attīstības fāzēs.

Savukārt SIA “Yara Latvija” agronome Agnese Pinka stāstīja par mikroelementu nozīmi graudaugu un rapšu mēslošanā, iepazīstināja par “Yara” ārpussakņu mēslošanas produktiem.

Tālāk semināra dalībnieki devās uz iekārtoto demonstrējuma lauku novērtēt ziemāju sējumus. Ziemas kvieši bija labi sacerojuši, ar spēcīgu sakņu sistēmu. M. Augstkalnietis iepazīstināja ar citiem savas saimniecības apsētajiem ziemas rapša un kviešu laukiem. Pie laukiem izraisījās diskusijas par laukaugu audzēšanas tehnoloģijām un augsnes apstrādes metodēm, to plusiem un mīnusiem.

Paldies zemnieku saimniecības “Kadiķi M.A.” īpašniekam Mārtiņam Augstkalnietim par demonstrējuma ierīkošanu un lauka dienu.

Nikolajs Irtiševs,

LLKC Alūksnes konsultācīju biroja augkopības konsultants

Foto Galerija: