Jūs atrodaties šeit

Notiek augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums

Augkopība

Sākot ar 2018. gada martu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Dundagas, Krimuldas un Dagdas novada saimniecībām, Latvijas Zemnieku federāciju, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu uzsāka demonstrējumu projekta

“Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte” īstenošanu.

Demonstrējuma mērķis: uzskatāmi nodemonstrēt un iepazīstināt lauksaimniekus ar dažādu kaļķošanas materiālu efektivitāti, kā arī parādīt, kā ar pieejamo tehniku var nodrošināt kvalitatīvu skābas augsnes kaļķošanu.

Vismaz reizi gadā tiks organizētas lauku dienas trīs zemnieku saimniecībās –

“Andžaki” Dundagas novadā, “Bangas” Krimuldas novadā un “Celiņi” Dagdas novadā. Katra gada noslēgumā rezultāti tiks publicēti LLKC informatīvajā izdevumā “Lauku Lapa”. Projekta noslēgumā (2022. gadā) rezultāti tiks atspoguļoti publiskā seminārā un apkopoti izdevumā “Demonstrējumi augkopībā”.

Papildu informācija: Ilze Skudra, tālr. 63050577, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv.

Iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana” identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA). Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2022. gads.

Ilze Skudra,

LLKC Augkopības nodaļas konsultante

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests