Jūs atrodaties šeit

Miežu dienā pēta kaitīgo organismu ierobežošanu

Augkopība

Par laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošanu dažādos Latvijas reģionos ierīkoti divi demonstrējumi, no kuriem viens ir SIA “Upeskalni AB” Kuldīgas novada Padures pagastā otrs – z/s “Lejasciņi” Valkas novada Ērģemes pagastā. 20. jūnijā Padurē tika rīkota lauka diena, kuru apmeklēja lauksaimnieki, konsultanti, zinātnieki un inspektori.

Demonstrējuma mērķis ir praktiski parādīt laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošanas iespējas, ievērojot kaitīgo organismu izplatību laukaugu sējumos, konstatējot pielietotās augu aizsardzības metodes ekonomisko efektivitāti. Demonstrējuma laiks ir 2018.–2022. gads, vienā laukā ievērojot augseku – mieži – vasaras rapsis – ziemas kvieši – zirņi – vasaras kvieši. Pirmajā gadā tika ierīkots vasaras miežu demonstrējums.

Mieži – viena no vissenākajām graudaugu sugām – veidojušies dabiskas mutaģenēzes rezultātā no savvaļas miežiem (Hordeum spontaneum) pirms apmēram 10 000 gadiem Tuvo Austrumu apgabalos, tā ir arī viena no agroekoloģiski plastiskākajām sugām pasaulē, – augšanas areāls abos polu virzienos stiepjas no Aļaskas līdz Sahāras tuksnesim.  Mieži ir ļoti daudzpusīgi izmantojama labība, par ko mēs uzzinājām, klausoties AREI Stendes pētniecības institūta zinātnieci Māru Bleideri. Lektore klausītājus iepazīstināja arī ar miežu ražošanas statistikas datiem,  meteoroloģisko apstākļu ietekmi uz miežu graudu ražu un kvalitāti, to  kvalitātes prasībām dažādiem izmantošanas virzieniem  un miežu šķirņu salīdzinājuma rezultātiem Stendē. Par integrētās audzēšanas pamatprincipiem un to nozīmi teorētiskajā daļā plaši izstāstīja LLKC Kuldīgas biroja augkopības speciāliste Daiga Mellere, kura iepazīstināja arī ar demonstrējuma ierīkošanas gaitu,  veiktajiem agrotehniskajiem pasākumiem un iknedēļas monitoringa rezultātiem.

Praktiskajā daļā interesenti saimniecības pārvaldnieka Normunda Fetera-Fektera vadībā iepazinās ar saimniecību. Dalībnieki apskatīja jaunuzcelto kalti, kura nodrošina saimniecības vajadzības un spēj sniegt pakalpojumus arī apkārtējiem lauksaimniekiem graudu kaltēšanā, tīrīšanā un uzglabāšanā. Interesi arī radīja iespēja iznomāt tehniku vai tās pakalpojumus.

Demonstrējuma ietvaros ierīkotais miežu lauks šī gada laika apstākļu ietekmē neatšķiras no citiem novada graudaugu laukiem, kuri šogad stipri cietuši sausuma dēļ. Neskatoties uz to, ka mieži tika iesēti optimālā laikā, uznākošais sausums neļāva vienmērīgi sadīgt, un nenotika augu cerošana. Dalībnieki secināja, ka gaidāmais lietus vairs situāciju daudz neuzlabos, jo graudu skaits vārpās jau izveidojies. Savukārt Valsts augu aizsardzības dienesta speciāliste Māra Bērziņa atzina, ka, pateicoties sausumam, slimību pazīmes sējumos atrodamas retāk nekā citus gadus. Uz augiem sastopama tikai miežu lapu tīklplankumainība, bet, ņemot vērā nelielo izplatību un izvērtējot ekonomisko efektivitāti, tika pieņemts lēmums demonstrējuma variantā fungicīdus nelietot. Saimnieks gan pārējo lauku apstrādāja ar fungicīdu Variano. Pēc ražas novākšanas  un tās analīzes varēsim  novērtēt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas efektivitāti.

Lauka dienas noslēgumā dalībnieki iepazinās ar miežu praktisko pielietojumu pārtikā  pie saimes galda Padures klētī, nogaršojot saimnieču gatavoto miežu putru, kuru Kurzemes pusē sauc par koču.

Izvērtējot šo pasākumu, varu secināt, ka lauksaimniekiem ir interese par augu integrēto audzēšanu un tās praktisko pielietojumu ražošanā.

Demonstrējumi notiek Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” tēmas “Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos” ietvaros.

 

Daiga Mellere,

LLKC Kuldīgas nodaļas augkopības speciāliste

Autores foto

 

 

 

Foto Galerija: