Jūs atrodaties šeit

LLKC speciālists Oskars Balodis – pirmais ES mēroga eksperts no Latvijas integrētajā augu aizsardzībā

Augkopība

LLKC Augkopības nodaļas vadītājs, agronoms Oskars Balodis ir pirmais eksperts no Latvijas, kurš ieguvis Eiropas lauksaimnieku organizāciju COPA-COGECA uzticību darboties Eiropas Komisijas izveidotajā Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) „Lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējīgums” darba grupā.

LLKC eksperts kopā ar vēl citiem ES dalībvalstu zinātniekiem, praktiķiem un konsultantiem uzsācis strādāt darba grupā „ Integrētā augu aizsardzība, ar fokusu uz krustziežu dzimtas augiem”. Šī ir viena no sešām Eiropas Komisijas izveidotajām EIP fokusa grupām, kuru mērķis ir veicināt pētniecības un inovāciju sasaisti ar praktisko saimniekošanu, tādējādi uzlabojot ES lauksaimniecības konkurētspēju.

Darba grupas uzdevumi ir noteikt kaitēkļus un slimības, kas ir raksturīgas krustziežu dzimtas augiem (rapsis, visa veida kāposti u.c.) dažādos ES reģionos, un noteikt tiem efektīvākās integrētās jeb videi draudzīgākas augu aizsardzības metodes.

Oskars Balodis: „Šonedēļ pirmajā darba grupas sēde fiksēsim, kāda ES valstīs šobrīd ir situācija ar integrēto augu aizsardzību krustziežiem Eiropā. Apskatīsim problēmas, iespējamos risinājumus un iespējas. Tā kā manu kandidatūru šim darbam izvirzīja visu ES lauksaimniekus vienojošā organizācija COPA-COGECA, mans pienākums būs ziņot par paveikto ne tikai Latvijas lauksaimniekiem, bet arī COPA-COGECA biedriem. ”

Eiropas Komisija Eiropas Inovāciju partnerību izveidoja 2012.gadā. Pērn EK lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts EIP ietvaros izveidoja kopskaitā sešas fokusa grupas, kas veicinās pētniecības un praktiķu ciešāku sadarbību bioloģiskajā lauksaimniecībā, proteīnaugu izpētē, antibiotiku lietošanas samazināšanā cūkkopībā, ģenētisko resursu izpētē, augsnes organiskās vielas satura noteikšanā Vidusjūras reģionā, kā arī integrētajā augu aizsardzībā krustziežiem. Katrā no fokusa grupām darbosies 20 dažādu ES dalībvalstu eksperti - praktiķi, zinātnieki, konsultanti.

Plānots, ka 2014. gadā tiks izsludināta ekspertu pieteikšanās uz vēl citām fokusa grupām.

 

 

Informāciju sagatavoja

Iveta Tomsone

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Pievienot komentāru