Jūs atrodaties šeit

LLKC piedāvā tālmācībā apgūt augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Augkopība

Ņemot vērā Covid-19 radītos ierobežojumus, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) pamatapmācību profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (AAL) nu piedāvā apgūt arī tālmācībā.  

Mācību kurss plānots 27 stundas un paredzēts personām, kuras veiks darbības ar 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem – iegādāsies un lietos tos.

Andis Kursītis, LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītājs: “Lai atvieglotu lauksaimniekiem augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšanu šajos distancēšanās apstākļos, esam attīstījuši kvalitatīvu tālmācības kursu ar mūsu vadošo agronomu piesaisti.”

Oskars Balodis, LLKC Augkopības nodaļas vadītājs: “Kursu sagatavojuši lektori ar plašu pieredzi un kompetenci – augkopības speciālistes Ilze Skudra un Vita Cielava, LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks, arī es pats piedalījos mācību materiāla izstrādē. Tādēļ programma noderēs kā iesācējiem lauksaimniecībā, kuri vēl tikai uzsāks darbu ar augu aizsardzības līdzekļiem, tā jau pieredzējušiem lauksaimniekiem.”

Jaunākās un vērtīgākās informācijas iekļaušanu kursa programmā nodrošinās LLKC speciālisti, kuri ikdienā aktīvi mācās paši un spēj operatīvi papildināt mācību kursu ar aktuālāko šajā jomā.

Sagatavotā programma sevī ietver Ministru kabineta noteikumos Nr. 147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” minētās tēmas 27 stundu apjomā, kuru apguve ir obligāta, lai iegūtu profesionālā AAL lietotāja apliecību.

Kursu programma un pieteikšanās: http://talmaciba.llkc.lv/course/view.php?id=46

Plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja, tālrunis: 26148820. 

 

 
Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Bērziņa,
LLKC Sabiedrisko attiecību vadītāja