Jūs atrodaties šeit

“Lejas Jērānos” vērtē augsnes apstrādes tehnoloģijas

Augkopība

Jau otro gadu Jēkabpils novada Dunavas pagasta zemnieku saimniecībā “Lejas Jērāni” notika LLKC un z/s “Lejas Jērāni” organizētā demonstrējuma lauka diena par dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai. Apmeklētāju pulks šogad bija krietni lielāks nekā pagājušajā gadā, jo interese par augsnes apstrādes tehnoloģijām pieaug.

Lauka dienā interesenti varēja uzzināt par LAP pasākumu “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informāciju pasākumiem”, par demonstrējuma ierīkošanu un rezultātiem.

Ar lielu interesi klātesošie klausījās LLU ZI direktora, vadošā pētnieka Jāņa Vigovska stāstījumu par agrotehniskajām prasībām minimālajā augsnes apstrādē un  augsnes auglības uzturēšanu. J. Vigovskis uzsvēra, ka augsnei jau pirms minimālās apstrādes tehnoloģijas ieviešanas ir jābūt optimālai struktūrai. Jāveic augsnes analīzes, jānodrošina vajadzīgais mēslojums, nedrīkst aizmirst par kaļķošanu, jāizveido augu seka, kurā ir tauriņzieži. Zemniekiem jāizvērtē situācija nezāļu un slimību ierobežošanai, jo ir jāievēro integrētās audzēšanas normas. Lai automātiski nelietotu to, ko nevajag, regulāri jāapseko un jāskatās, kas notiek uz lauka. Lielākais ienaidnieks ir vārpata. 

Reinis Balodis no z/s “Lejas Jērāni”  papildina ar savu pieredzi, ka bezaršanas tehnoloģijās jāskatās augu aizsardzības līdzekļu pēcietekme. Reinis šogad iegādājies tiešās sējas sējmašīnu, kuru lauka malā var aplūkot. Par to, kādu tehniku lietot, vispārējas pieredzes nav, šobrīd katrs pats izvēlas no esošā piedāvājuma. Jānis Vigovskis teic, ka tas ir apsveicami, ka ir entuziasti, kas izzina un ievieš bezaršanas tehnoloģijas, jo tas ir perspektīvs virziens. LLKC augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis papildina, ka ar laiku būs jāievēro prasības SEG emisiju mazināšanai, zemniekiem tik pazīstamā svaigi artas augsnes smarža arī ir oglekļa dioksīds. Jādomā gan par klimata atbildīgu lauksaimniecību un vienlaikus arī par ekonomisko stabilitāti un lauksaimniecības konkurētspēju tirgū.

Balvu novada lauksaimnieks Sandis Odumiņš dalās savā pieredzē. Uz iebildi, ka sējmašīnas ir dārgas un apgrūtina šīs tehnoloģijas ieviešanu, viņš atbild, ka sēšanas pašizmaksa būs zemāka. Ietaupījums ir degviela, darba stundas, arī tehnika – nav nepieciešami lieljaudas traktori, arkli, kultivatori, veltņi. Viņš uzsver, ka šī ir dabai draudzīgāka tehnoloģija, tikai nepieciešamas zināšanas. Noslēgumā raisās diskusijas, pārrunājamu jautājumu daudz  gan tiem, kuri jau nolikuši arklus malā, gan tiem, kuri par to vēl šaubās. Kā iestrādāt kūtsmēslus un kaļķojamo materiālu? Vai neradīsies problēmas tām saimniecībām, kas audzē zālājus un tie būs jāatjauno? Vai laukā neveidosies risas? Tāpēc jebkura pieredze ir noderīga un diskutējama, lai zemniekiem palīdzētu izvērtēt labāko risinājumu.

Z/s “Lejas Jērāni” demonstrējuma laukā vēl trīs gadus varēs salīdzināt minimālās (bezaršanas) augsnes apstrādes tehnoloģijas, minimālās augsnes apstrādes tehnoloģijas kombinācijā ar aršanu un katru gadu aršanas ietekmi uz graudu attīstību, ražu, kaitīgo organismu izplatību, nosakot graudu ražu,  kvalitāti un  katra varianta ekonomisko efektivitāti. Šogad demonstrējuma laukā aug ziemas kvieši ‘Skagen’, regulāri tiek veikti fenoloģiskie novērojumi, sējuma fitosanitārā stāvokļa novērtēšana, rudenī tiks veikta ražas uzskaite un kvalitātes noteikšana.

Paldies z/s “Lejas Jērāni” saimniekiem par iespēju ierīkot demonstrējumu un dalīties pieredzē ar citiem lauksaimniekiem.

Anita Putka,

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs

Demonstrējums "Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos" (23. lote) ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros, LAD līguma Nr. LAD240118/P23 .

Foto Galerija: