Jūs atrodaties šeit

Lauksaimniekiem iespēja pieteikties ierīkot demonstrējumu augkopībā Valsts Lauku tīkla pasākumā „Demonstrējumi lauku saimniecībās”

Augkopība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma "Demonstrējumi lauku saimniecībās"ietvaros līdz 2014. gada 28. martam aicina lauksaimniekus pieteikt dalību demonstrējuma ierīkošanai saimniecībā.

Demonstrējumu tēmas:

 1. Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana integrētā saimniekošanas sistēmā.
 2. Digestāta lietošanas efektivitāte kukurūzas sējumā.
 3. Bioloģiski aktīvu preparātu ietekme uz kāpostu ražu un kvalitāti bioloģiskajā lauksaimniecības sistēmā
 4. Humīnvielu lietošanas ietekme uz ziemas kviešu un rapša ražu un kvalitāti.

Pieteikuma anketa demonstrējuma ierīkošanai augkopībā

Saimniecību atlasei tiek izvirzīti kritēriji

Konkursā var pieteikties juridiskas personas, kuras:

 • ievēro labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus, savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības un bioloģiskās saimniecības, kurām ir bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas institūcijas izsniegts sertifikāts;
 • var nodrošināt iegūto rezultātu interpretāciju skaitļu izteiksmē;
 • noorganizē vienu lauka dienu.

Nosacījumi saimniecībām:

 • demonstrējamā kultūrauga ražas līmenis ir virs vidējā statistiskā rādītāja;
 • konkursā priekšrocība saimniecībai, kurai lauksaimniecībā izmantojamai zemei ir veikta augšņu agroķīmiskā izpēte ne senāk par 6 gadiem;
 • saimniecībai demonstrējumā digestāta pielietošanā jānodrošina nepieciešamais digestāta daudzums un šķidrmēslu izkliedēšanas tehnika ar cauruļu iestrādes sistēmu;
 • saimniecībai demonstrējumā kaitīgo organismu ierobežošanā sējumu struktūrā jānodrošina ziemāju sējumi;
 • saimniecībai ir nepieciešamā tehnika darbu veikšanai.

Papildus informācija: Ilze Skudra, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv,  tālr. 63050577.

Pievienot komentāru