Jūs atrodaties šeit

Laukaugu ražas prognozēšana augustā

Augkopība

Veicot iekulto ziemāju ražu apsekošanu, LLKC speciālisti secinājuši, ka ziemāju ražas šogad ir par apmēram 20% zemākas kā 2012. gadā, kas vērtējamas kā vidēji labas ražas.

Augustā pirms vasarāju kulšanas tika veikta vasarāju labību – vasaras kviešu, miežu, auzu, vasaras rapša un griķu ražas otrā prognozēšana un apkopotas iekultās ziemāju labību – ziemas kviešu, rudzu, tritikāles un ziemas rapša ražas.

Vasarāju labību otrā prognozēšana

Maijā, pateicoties pietiekamajam mitrumam, vasaras mieži un kvieši labi saceroja un arī turpmāk lielākajā Latvijas daļā laika apstākļi bija piemēroti labas ražas veidošanai. Izņēmums ir Latgales reģions, kur daudzviet lielā sausuma rezultātā graudi ir ļoti sīki, līdz ar to ražas līmenis nedaudz zemāks.

Vasaras kviešiem un miežiem šogad tiek prognozēts tieši tāds pats vidējās ražas līmenis kā 2012. gadā. Gan vasaras kviešiem gan miežiem augstākais ražas līmenis tiek prognozēts Zemgales un Pierīgas reģionos – 3,7 t/ha vasaras kviešiem un 3,2 t/ha vasaras miežiem.

Auzām šogad vidējā raža tiek prognozēta pat par 0,1 t/ha augstāka kā 2012. gadā. Arī griķu lauki šobrīd izskatās labi un to vidējā raža varētu būt nedaudz augstāka kā 2012. gadā.

Lai arī jūnijā izskatījās, ka krustziežu spīduļa nodarīto postījumu rezultātā vasaras rapsim šogad augstas ražas nav gaidāmas šobrīd apsekojot laukus vidējā raža tiek prognozēta ap 1,9 t/ha, kas ir iepriekšējā gada līmenis.

Ziemāju ražu apkopojums

Ziemāju labību un ziemas rapša kulšana jau ir pabeigta, tāpēc tika veikta zemnieku aptauja un vidējo iekulto ražu apkopošana.

Ziemāju ražas šogad ir par apmēram 20% zemākas kā 2012. gadā, bet augstākas kā 2011. gadā, kas vērtējamas kā vidēji labas ražas. 2012. gada rekordražas šogad netika sasniegtas, jo lielais karstums jūnijā un jūlijā būtiski ietekmēja graudu rupjumu. Augstākas ražas tika iegūtas no vēlajām ziemāju labību šķirnēm, jo tās karstums ietekmēja mazāk.

Vidējā ziemas rapša raža šogad ir ap 2,6 t/ha. Vidējo ražu līmenis ir zemāks kā pēdējos divos gados, jo liela daļa ziemas rapša lauku cieta no pārmērīgi garās ziemas. Laukos, kuri labi pārziemoja un kur tika ievērota pareiza agrotehnika, ražas ir vērtējamas kā labas un ir robežās no 3–4 tonnām no hektāra.

Septembrī tiks apkopotas vasarāju ražas un veikta otrā kartupeļu ražas prognozēšana.

 

LLKC Augkopības nodaļas
speciāliste bioloģiskajā lauksaimniecībā Laura Kirsanova

Pievienot komentāru