Jūs atrodaties šeit

Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu izmantošanas iespējas z/s “Celiņi”

Augkopība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar zemnieku saimniecību “Celiņi” Dagdas novada Asūnes pagastā 11. oktobrī organizēja demonstrējuma lauka dienu “Par dažādu augsnes kaļķošanas materiālu lietošanu ziemas kviešu sējumos”.

Lauka dienu apmeklēja gan lauksaimnieki, gan konsultanti, kopumā 18 dalībnieki. Teorētiskajā daļā augkopības konsultants Valērijs Kairāns iepazīstināja klātesošos ar saimniecībā ierīkotā demonstrējuma metodiku.  Demonstrējums ierīkots ar mērķi uzskatāmi nodemonstrēt dažādu kaļķošanas materiālu efektivitāti, kā arī parādīt, kā ar pieejamo tehniku var nodrošināt kvalitatīvu skābas augsnes kaļķošanu. Noņemtas augsnes analīzes, iegūti rezultāti: pH – 5,3, org. v. – 4,8%, P2O5 – 101, K2O – 120, Mg – 280, Ca – 2044 mg/kg. Pirms sējas 14.09.2018. tika izkliedēts kaļķošanas materiāls un 20.09.2018. tika izkliedēts pamatmēslojums NPK 5-15-30-5(S)-250 kg/ha, pēc nedēļas veikta ziemas kviešu ‘Edvīns’ sēja ar izsējas normu 250 kg/ha.

Demonstrējumā  kaļķošanas materiālu efektivitāte tika salīdzināta sešos variantos, katrs 0,5 ha platībā:

  1. bez kaļķošanas;
  2. ātras iedarbības granulēts kaļķis, ražotājs Polcalc;
  3. smalki samalts dolomīts (lēnas iedarbības), ražotājs Pļaviņu DM;
  4. rupja maluma dolomīts (lēnas iedarbības), ražotājs Pļaviņu DM;
  5. smalki samalts kaļķakmens (lēnas iedarbības), ražotājs  SIA ”Sātiņi”;
  6. rupja maluma kaļķakmens (lēnas iedarbības), ražotājs SIA ”Sātiņi”.

Demonstrējums ilgs līdz pat 2022. gadam un tajā katru gadu tiks noteikta kultūraugu raža un augsnes reakcijas pH izmaiņas atkarībā no kaļķošanas varianta, kā arī veikts kaļķošanas ekonomiskās efektivitātes aprēķins.

Saimniecības īpašnieks Viktors Krūmiņš pastāstīja par pieredzi kaļķojamā materiāla iestrādē un graudaugu, rapšu audzēšanas tehnoloģiju savā saimniecībā. Saimniecība apsaimnieko 350 hektārus zemes, tai skaitā apmēram 315 ha sastāda laukaugi, lielākoties – vasaras kvieši, ziemas kvieši un vasaras mieži. Lai samazinātu ražošanas izmaksas augkopībā, saimniecība izmanto samazinātas augsnes apstrādes tehnoloģiju, kā arī lielu uzmanību pievērš augsnes skābuma regulēšanai.

Veicot demonstrējuma iekārtošanu, tika konstatēts, ka kaļķošanā lielākās izmaksas sastāda kaļķošanas materiāla transportēšana no ražotnes līdz saimniecībai, tāpēc ir būtiski atrast sev tuvāko kaļķošanas materiālu ražošanas vai izplatīšanas vietu. Kaļķošanas materiālu izkliedēšana nav sarežģīta. Saimniecībā nav pieejama nepieciešamā tehnika kaļķošanas materiālu iestrādāšanai augsnē, tādēļ iztrūkstošās tehnikas vienības tika nomātas.

LLKC Augkopības konsultants Andris Skudra pastāstīja, kā augsnes pH reakcija ietekmē kultūraugu ražu, kā mainās dažādu mikro un makroelementu izmantošana atkarībā no augsnes skābuma un kā pareizi izmantot un analizēt iegūtos augšņu analīžu rezultātus. Tika akcentēts, ka, ja ir aizdomas par pazeminātu augsnes pH reakciju, vērtīgi ir noteikt ne tikai pH līmeni, bet arī augsnē esošo magnija (Mg) un kalcija (Ca) daudzumu, šo elementu attiecība ir būtiska optimālai augu barības vielu uzņemšanai un izmantošanai. Vēlamā Ca un Mg attiecība ir 6,5:1. Kaļķakmens milti pamatā satur Ca un līdz vienam procentam Mg. Dolomīta milti vidēji satur ap 20% Ca un 11% Mg. Augsnēs ar skābu augsnes pH reakciju, kur kalcija un magnija attiecība jau ir mazāka par 5:1, nepieciešams izvēlēties kaļķakmens miltus, savukārt ja Ca:Mg>8:1, nepieciešams kaļķot ar dolomītmiltiem. Augsnēs, kur kalcija un magnija attiecības ir sabalansētas, bet augsnes pH reakcija ir par skābu, vislabākais variants ir iestrādāt vajadzīgo kaļķojamā materiāla devu ar diviem kaļķojamiem materiāliem: kaļķakmens miltiem un dolomīta miltiem svara attiecībā 1:1. Z/s “Celiņi”  demonstrējuma laukos Ca:Mg attiecība  sastādīja 1:7,3. Tika secināts, ka optimālākais kaļķošanas materiāls ir dolomītmilti.

Lauka dienas otrajā daļā dalībnieki devās uz demonstrējuma lauku, kur iepazinās ar iekārtotajiem demonstrējuma lauciņiem, novērtēja sējuma kvalitāti, noteica augu skaitu uz 1 m2. Tika salīdzināts, kā ir attīstījusies augu sakņu sistēma katrā no lauciņiem. Turpinājās diskusijas par piemērotākajiem kaļķu augsnes apstrādes agregātiem un graudaugu sējmašīnām.

Sirsnīga pateicība zemnieku saimniecības “Celiņi ” īpašniekam Viktoram Krūmiņam par iesaistīšanos demonstrējumā un lauka dienas organizēšanu!

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P14. Demonstrējuma tēma: “Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte”.

Valērijs Kairāns,

LLKC Krāslavas konsultāciju biroja augkopības konsultants

Foto: V. Kairāns

Foto Galerija: