Jūs atrodaties šeit

Apkopoti izmēģinājumu augkopībā un lopkopībā rezultāti

Augkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Izdevumā “Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā 2022” apkopoti Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības un lopkopības konsultantu ierīkoto izmēģinājumu rezultāti.

Izmēģinājumi saimniecībās veikti līdz pat piecu gadu garumā, konsultantiem sadarbojoties ar augkopības un lopkopības saimniecībām, zinātniekiem un sabiedriskām organizācijām.

Augkopībā tika salīdzinātas dažādas augsnes apstrādes tehnoloģijas graudaugu sējumā, novērtēta dažādu augsnes kaļķojamo materiālu lietošanas efektivitāte graudaugu, lauka pupu un ilggadīgo zālāju sējumos, kā arī vērtētas integrētās augu aizsardzības metodes laukaugu sējumos dažādos reģionos. Izdevuma lasītājiem būs iespēja arī uzzināt par augu maiņas nozīmi bioloģiskā saimniekošanas sistēmā. Sniegts katra varianta ekonomisks novērtējums.

Izdevumā apkopoti izmēģinājumu rezultāti piena lopkopībā, gaļas liellopu audzēšanā, aitkopībā un zirgkopībā. Lopkopības saimniecībās dažādos reģionos tika vērtēta precīza un sabalansēta dzīvnieku ēdināšana, jaundzīvnieku pareiza un kvalitatīva izaudzēšana, tehnoloģisko iespēju risinājumu efektīvāka pielietošana piena lopkopībā, kas balstīta datu analīzē. Katra izmēģinājuma variantiem izvērtēta ekonomiskā efektivitāte.

Būsim gandarīti, ja izdevumā apkopotie rezultāti būs noderīgi.

Izdevuma redaktores: Ilze Skudra un Anita Siliņa.

Pasākums realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Saite uz elektronisku izdevumu.