Jūs atrodaties šeit

Aizvadīta e-lauka diena par augsnes apstrādi

Augkopība

Jau trešo gadu, šoreiz neierastā veidā – Zoom tiešsaistē, 3. jūnijā notika lauka diena par augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugos. E-lauka dienā tika prezentēti iepriekšējā gada rezultāti demonstrējumam, kuru 2018. gadā LLKC uzsāka ierīkot saimniecībās divos Latvijas novados – Jēkabpils  novada Dunavas pagasta zemnieku saimniecībā “Lejas Jērāni” un Limbažu novada Skultes pagasta SIA “Paparžkalni”. Demonstrējums iekārtots ar mērķi salīdzināt, kā piecu gadu periodā augsnes pirmssējas apstrāde graudaugu bezmaiņas sējumos ietekmē slimību, nezāļu un kaitēkļu attīstību, graudu ražu un kvalitāti, ekonomisko izdevīgumu.

Demonstrējuma lauki abās saimniecībās sadalīti trīs variantos: 1. variants – minimālā pirmssējas augsnes apstrāde; 2. variants – kombinētā augsnes apstrāde (pa gadiem tiek mainīts arts–diskots); 3. variants augsnes apvēršana katru gadu. Saimniecībās demonstrējums uzsākts ar vasaras kviešu audzēšanu, un divus nākamos gadus rudenī sēti ziemas kvieši.

Tiešsaistes sākumā LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis iepazīstināja ar LLKC ierīkotajiem demonstrējumiem. Augkopības konsultants Andris Skudra šoreiz pastāstīja par augiem nepieciešamajām barības vielām, ārpussakņu mēslošanas nozīmi un pieejamiem mēslojumiem. Jēkabpils un Limbažu konsultāciju biroju augkopības speciālistes Anita Putka un Brigita Skujiņa informēja klausītājus par 2019. gada graudu ražas un kvalitātes rādītājiem, par nezāļu, kaitēkļu un slimību uzskaites rezultātiem, kā arī par veiktajiem novērojumiem šajā gadā.  Lai radītu pilnīgāku priekšstatu par demonstrējumu, tiešsaistē piedalījās un par demonstrējuma ierīkošanu un augsnes pirmssējas apstrādes metodēm pastāstīja zemnieku saimniecības “Lejas Jērāni” īpašnieks  Reinis Balodis. Prezentācijā tika iekļauti video gan ar SIA “ Paparžkalni” īpašnieka Kristapa Leča stāstījumu par saimniecību, gan arī video no abu saimniecību laukiem ar demonstrējuma variantu apskatu. Kopumā tiešsaistes norisei sekoja 50 interesenti.  

Šoreiz izpalika demonstrējuma lauku un saimniecību apskate, savstarpējo sarunu un pieredzes apmaiņa, bet cerams, ka nākamajā gadā atkal tiksimies saimniecībās. Demonstrējums turpināsies vēl divus gadus, tad varēs izdarīt secinājumus par augsnes apstrādes tehnoloģiju ietekmi.

Liels paldies abu saimniecību īpašniekiem – Reinim Balodim un Kristapam Lecim – par sadarbību!

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākumā  “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”. LAD līguma Nr. LAD240118/P23

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Brigita Skujiņa,
LLKC Limbažu KB konsultante augkopībā

Anita Putka,
LLKC Jēkabpils KB konsultante augkopībā

Foto: Maija Sirvide un Andris Skudra
 

 

Foto Galerija: