Jūs atrodaties šeit

Aicinām uz lauka dienu par augsnes kaļķošanas materiālu izmantošanu

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Augkopība

LLKC aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu augsnes kaļķošanas materiālu izmantošanas iespējām bioloģiskajā saimniecībā.

Lauku diena notiks 3. oktobrī plkst. 10.00 zemnieku saimniecībā  “Andžaki” (Cirstes ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads). Lauka dienā būs iespējams uzzināt par to, kā tiek veikta un kāpēc nepieciešama augsnes agroķīmiskā izpēte. Tiks runāts par kaļķošanas nozīmi un to, kā izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko kaļķošanas materialu. Notiks saimniecībā ierīkotā demonstrējuma lauka apskate, kurā pirms ziemas kviešu sējas augsnē iestrādāti pieci dažādi kaļķošanas materiāli – dažāda rupjuma kaļķakmens un dolomītmilti un ātras iedarbības granulēti kaļķakmens milti. Būs iespējams uzzināt saimniecības pieredzi kaļķošanas materiālu iegādē un izkliedē.

Z/s “Andžaki” ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm strādā kopš 2005. gada, un tās pamatnodarbošanās ir gaļas liellopu audzēšana, šobrīd ganāmpulkā ir 34 zīdītājgovis. Precīza saimniecības atrašanās vieta: https://balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=405370.4669091528&centery=6387578.89906319&zoom=2&layer=map&ls=o

Papildu informācija un pieteikšanās: Laura Kirsanova, LLKC augkopības konsultante, e-pasts: laura.kirsanova@llkc.lv; tālr. 29630799.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P14. Demonstrējuma tēma: Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

 

 

PielikumsIzmērs
darbakart_kalkos_andzaki.doc223 KB