Jūs atrodaties šeit

AAL lietotāju apmācības novembra vidū

Augkopība

LLKC komplektē mācību grupu Ozolniekos apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (pirkt, lietot, tirgot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Mācību norises vieta: apmācības notiks LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: novembra vidus.

Galvenās apmācību tēmas:

Augu aizsardzības jēdziens;

Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;

Kultūraugu slimības, kaitēkļi, nezāles un to klasifikācija

Integrētā augu aizsardzība, profilakse;

Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.

Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm).

Kursu maksa: var svārstīties atkarībā no grupas lieluma, ~ 120,00 eiro (t. sk. PVN). Mācību maksā iekļauta apmācība, izdales materiāli, VAAD tests un apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Pievienot komentāru