Jūs atrodaties šeit

Notiks mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Augkopība
Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina pieteikties uz mācībām lauksaimniekus, kuri iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase). Tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācības un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Mācību struktūra: divas dienas. Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskas nodarbības.

Mācību norises laiks: 21.06. un 28.06.2019. sākums plkst. 10.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34, un izbraukums uz praktisko nodarbību vietām Jelgavas apkārtnē.

Mācību dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, un dalība mācībās ir bez maksas.

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 20. jūnijam (ieskaitot),  zvanot/rakstot un nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa.

Pieteikšanās un plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.