Jūs atrodaties šeit

Mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Augkopība
Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs atgādina, ka septembris ir pēdējais brīdis, lai  pieteiktos uz šogad plānotajām mācībām par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos (BDUZ).

Šīs mācības ir obligātas tiem lauksaimniekiem, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un uzņēmušies saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase). Šīm lauksaimnieku kategorijām ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2017. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus.

Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, un tās var apgūt tikai klātienē atbalsta saņēmējs vai tā pilnvarota persona. Šobrīd tiek komplektētas grupas 3 vietās:

Daugavpilī, norises laiks 19. un 26. septembris, pieteikties pie Arta Simanoviča, tālr. 26662013;

Madonā, norises laiks 22. un 27. septembris, pieteikties pie Aijas Vīgneres, tālr. 28675443;

Ozolniekos, norises laiks 23. un 30. septembris, pieteikties pie Rudītes Sanžarevskas, tālr. 26148820.

Mācībās paredzētās praktiskās nodarbības notiks uz lauka augu veģetācijas periodā, tādēļ mācību norises laiks ir ierobežots. Šogad tās notiks tikai līdz septembra beigām un tiks atsāktas nākamā gada maijā. Mācību dalībnieku skaits grupā ir ierobežots. Dalība mācībās ir bez maksas.

Daudziem lauksaimniekiem zālāji vēl tiek vērtēti un ražības klase nav noteikta. Tiem saimniekiem šobrīd par mācību apmeklējumu nevajadzētu uztraukties un mācības plānot apmeklēt tikai tad, kad zālājam ir piešķirta atbilstošā ražības klase. Mācības tiks rīkotas arī turpmākajos gados, tām jāpiesakās LLKC reģionālajos birojos vai, sazinoties ar LLKC Centrālo biroju Ozolniekos (Jolanta Sūna-Strautiņa, jolanta.suna@llkc.lv; tālr. 22018942).

 

Kopš 2016. gada augusta LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) īsteno apjomīgu, Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētu mācību projektu, kursus nodrošinot lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas produktu ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) un kooperācijas jomās. Papildu informācija par projektā piedāvātajām mācībām: http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/lap-macibu-projekta-norises...