Jūs atrodaties šeit

ZM seminārs “Pētījumu rezultāti augsnes auglības un ūdens kvalitātes uzlabošanai”

Augkopība
Lauku attīstība

LR Zemkopības ministrija aicina uz semināru “Pētījumu rezultāti augsnes auglības un ūdens kvalitātes uzlabošanai”, kas notiks šā gada 16. februārī, plkst. 10.00. Semināra mērķis ir rast iespēju ieinteresētajām pusēm iepazīties ar pētījumu rezultātiem un uzdot jautājumus pētījumu veicējiem.

Seminārs notiks ZOOM TIEŠSAISTĒ: https://us02web.zoom.us/j/82800437581?pwd=Z3FTajkzd1crY1BDRGZQNHJ5Rnordz09

Saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK) labs ūdeņu stāvoklis ES dalībvalstīm jāsasniedz līdz 2027.gadam. Latvijā augsts un labs ūdeņu stāvoklis pašlaik ir 36% ūdensobjektu. Saskaņā ar pēdējo Nitrātu ziņojumu 2016 – 2019.gadam, nitrātu saturs īpaši jutīgajās teritorijās nesamazinās un atsevišķos gadījumos pārsniedz Nitrātu direktīvā noteiktos rādītājus. Eiropas Komisija Latvijai ir ieteikusi pārskatīt īpaši jutīgo teritoriju robežas vai noteikt citus pasākumus, kas uzlabotu ūdeņu stāvokli. Zemkopības ministrija (ZM) ir pasūtījusi Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei (LBTU) veikt ar ūdens piesārņojumu no lauksaimnieciskās darbības saistītus pētījumus. 

Papildus informācija: Līga Vilkaplatere, ZM Lauksaimniecības departamenta vecākā eksperte, tālr. 67027422.

PielikumsIzmērs
dienas_kartiba_16.02.24.pdf138.38 KB