Jūs atrodaties šeit

Risinājumi efektīvai kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošanai

Augkopība
Lauku attīstība

Kokneses novada zemnieku saimniecībā „Vecsiljāņi” noticis LLKC organizētais seminārs par efektīvu kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošanu.

LLKC sadarbībā ar biedrību „Zemnieku saeima” organizēja semināru „Efektīva kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošana – ieguvumi lauksaimniekiem un sabiedrībai”. Par pasākuma norises vietu tika izraudzīta Kokneses novada Bebru pagasta zemnieku saimniecība „Vecsiljāņi”, kuras īpašnieks Juris Sprukulis laipni piekrita uzņemt vairāk nekā 80 interesentu un iepazīstināt ar savu saimniecību un biogāzes ražotni.

Stāsta Madonas KB augkopības konsultante Anita Brosova:

– Šosezon Kokneses novada zemnieku saimniecībā „Vecsiljāņi” Valsts Lauku tīkla pasākuma „Demonstrējumi lauku saimniecībās” ietvaros ierīkots demonstrējums, kura tēma ir „Digestāta lietošanas efektivitāte kukurūzas sējumā”. Šis temats ir ļoti aktuāls gan biogāzes ražotājiem, gan lauksaimniekiem, lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu šo ražošanas blakusproduktu, nodrošinātu biogāzes ražošanas nepārtrauktību, ievērotu vides kvalitātes prasības un gūtu ieguvumu no digestāta izmantošanas kultūraugu mēslošanā

Demonstrējumam ir ieplānotas divas lauka dienas. Pirmā lauka diena – seminārs  tika organizēta sadarbībā ar Zemnieku saeimu un tā notika 13. jūnijā. Seminārā piedalījās arī pārstāvji no Madonas reģionālās vides pārvaldes, LLKC, LLU Zemkopības zinātniskā  institūta.  Pasākuma laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar kūtsmēslu un digestāta izkliedes tehnoloģijām, vides prasībām kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošanā, ierīkoto demonstrējumu, saimniecības struktūru un saimniecības izmantotajām digestāta izkliedēšanas un iestrādes tehnoloģijām.

Šī  temata nozīmīgumu apliecināja arī tas, ka uz semināru bija  ieradušies interesenti  no visas Latvijas – dalībnieku vidū bija gan zemnieki, gan biogāzes ražotāji, gan konsultanti, gan arī zinātnisko iestāžu pārstāvji.

Stāsta LLKC Augkopības nodaļas augkopības konsultante Ilze Skudra:

– Seminārā lielu klausītāju interesi izraisīja LLKC Inženiertehnikas nodaļas vadītāja Jāņa Kažotnieka lekcija par kultūraugu mēslojuma izkliedes tehnoloģijām. Eksperts uzsvēra šķidrmēslu izkliedēšanas ar šļūtenēm tehnoloģijas priekšrocības – netiek sablīvēta augsne, kā arī mazāk tiek piesārņota vide, jo slāpekļa zudumi ir minimāli. Latvijā populārākais šķidrmēslojuma izkliedes veids ir izmantojot deflektora plati, tomēr mēslojuma iestrāde nav efektīva – veidojas ap 60 % slāpekļa zudumi no izmantotā mēslojuma apjoma, kā arī rodas problēmas lopbarības sagatavošanā, lietojot mēslojumu zālājos. Eksperts iesaka lauksaimniekiem izmantot nokarenās šļūtenes ar lemesīšiem, iestrādājot mēslojumu tieši augsnē, un vēlas vērst lauksaimnieku uzmanību uz to, ka ne vienmēr lētākas tehnikas izmantošana nodrošina efektīvu organisko mēslu apsaimniekošanu.

Diskusijas starp semināra dalībniekiem izvērtās, meklējot risinājumus, kā nodrošināt optimālu augsnes reakciju, ja, ilgstoši lietojot digestātu kultūraugu mēslošanai, augsnes reakcija kļūst bāziska. Jānis Kažotnieks ieteica ņemt vērā dāņu zinātnieku pieredzi, kur izkliedēšanas procesā šķidrmēslos tiek iestrādāta sērskābe, kas, reaģējot ar mēsliem, padara tos ātrāk pieejamus augiem, paaugstina organisko mēslu skābumu, likvidē smaku un maksimāli samazina izskalošanās risku.

Ar praktisko pieredzi dalījās zemnieku saimniecības „Rudeņi” īpašnieks Toms Knope, kurš saimniecībā audzē kukurūzu un mēslošanai izmanto digestātu un organisko mēslojumu. Viņš aicināja lauksaimniekus, lietojot organisko mēslojumu, iestrādāt to īstā laikā, kad augiem tas visvairāk nepieciešams.

Saimniecības „Vecsiljāņi” īpašnieks visiem semināra dalībniekiem deva iespēju novērtēt digestāta iestrādes tehnoloģiju, izmantojot šļūtenes, kā arī augsnes dziļirdinātaja darbību zālāju sējumos. Ikviens varēja novērtēt mēslojuma iestrādes tehnoloģijas priekšrocības.

Par semināra veiksmīgu norisi jāpateicas zemnieku saimniecības „Vecsiljāņi” saimniekam  Jurim Sprukulim un saimniecības darbiniekiem.

Lauka diena, lai novērtētu digestāta un augu augšanas stimulatoru lietošanas efektivitāti kukurūzas sējumā, tiks organizēta augustā. Lūdzu, sekojiet informācijai VLT mājas lapā - www.laukutikls.lv!

Pievienot komentāru