Jūs atrodaties šeit

Lauku uzņēmēji gūst jaunas zināšanas un pieredzi, iesaistoties arodapmācībās

Augkopība
Lauku attīstība
Lopkopība

LLKC Valmieras un Valkas konsultāciju biroji šo gadu ir uzsākuši, vadot ES līdzfinansēto arodapmācību projektu. Interesentiem – lauku uzņēmējiem, saimniecību vadītājiem un speciālistiem piedāvājām teorētisko un pieredzes apmaiņas apmācību trīs dažādās tēmās. Visvairāk apmeklētā bija programma par augu aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu. Piedaloties šajās mācībās, augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem bija iespēja saņemt apliecinājumu, pamatojoties uz kuru Valsts augu aizsardzības dienests pagarināja apliecību.

Arodapmācību programmā organizējām divu dienu mācību un pieredzes braucienus. Tajos piedalīties aicinājām lopkopības saimniecību īpašniekus un darbiniekus. Piedāvājām četru pieredzes bagātu un veiksmīgu saimniecību apmeklējumus Vidzemē un kaimiņos – Tartu apriņķī. Piensaimniecību īpašniekiem bija iespēja doties uz Smiltenes novadu un redzēt kā Bilskas pagastā veiksmīgi saimnieko „Kalējiņos 1”. Par Kaspara Putrāļa vadītās saimniecības veiksmēm ir daudz dzirdēts, tomēr labāk vienreiz redzēt nekā daudzkārt dzirdēt – pieredzes iegūšanas nolūkā vairākas stundas veltīt fermas, tehnoloģiju un tehnikas apskatei. Saimniekiem bija iespējams saņemt atbildes uz jautājumiem par jauno teļu novietni, barības gatavošanas cehu un slaukšanas zāli. Saimniecības „Kalējiņi 1” izaugsmi ir nodrošinājusi saimnieks Kaspara drosme un apņēmība startēt daudzos ES investīciju projektos. Šobrīd ir sācies jaunais ES finanšu plānošanas periods un iespējams, ka saimniecības apmeklējums kādu no pieredzes pasākuma dalībniekiem iedrošinās projektu pieteikumu rakstīšanai.

Pieredzes dienas otra puse tika veltīta Burtnieku novada bioloģiskās saimniecības „Rūķīši” apmeklējumam. Saimniecības īpašnieks Anrijs Šļaukstiņš dalījās pieredzē par gaļas liellopu audzēšanu, izmantojot bioloģiskās metodes. Saimniecības gaļas lopu ganāmpulka pamatā ir ekstensīvās Hailandera šķirnes dzīvnieki, bet, lai nodrošinātu ātraudzību, tiek veidoti krustojumi. Kādas šķirnes izvēlēties, lai nodrošinātu labāko heterozes efektu un vienlaikus panākt, lai dzīvnieki neciestu no smagas atnešanās problēmām – tie bija jautājumi, kas tika pārrunāti saimniecības apmeklējuma laikā.

Otrā pieredzes apmaiņas diena notika Tartu, Igaunijā. Piensaimniekiem bija iespēja apmeklēt divus piena ražošanas uzņēmumus kaimiņvalstī, kas ir starp labākajiem. Akciju sabiedrība „Tartu Agro” labo slavu un pieredzi pārmantojusi no padomju laika. Neizputinot un nesadalot saimniecību, bet gan pārkārtojot un modernizējot ražošanu, „Taru Agro” jo projām ir Igaunijas piensaimniecības līderos! Kopumā 1200 govju ganāmpulkā iegūst 11000 kg piena vidēji no katras piena devējas. Igaunijā ir divas saimniecības, kurās izslaukumi ir vēl augstāki, bet „Tartu Agro” vadītājs Avo Velders stāsta, ka abu šo saimniecību ganāmpulkos ir tikai 100 gotiņas, un ir atšķirība, kā saimniekot lielā un vidēji lielā uzņēmumā. A/s „Tartu Agro” lepojas ar augstākā izslaukuma rekordisti – gotiņu Jasmīni ( 18 900 kg piena gadā). Uzņēmumā piena ieguvi nodrošina 8 darbinieces – slaucējas, kas strādā trīs maiņās ( jo ir trīs slaukšanas reizes, katra ilgst sešas stundas). Atalgojums darbiniecēm esot konkurētspējīgs – bruto alga ir 1000 eiro. Ar interesi tika uzklausīti „Tartu Agro” speciālisti jautājumos par jaunlopu izaudzēšanu, īpaši par bullīšu nobarošanu. „Tartu Agro” praktizē visu dzimušo jaunlopu audzēšanu, jo izrādījās, ka bullēnu pārdošana uzpircējiem nesusi vienīgi zaudējumus. Uzņēmumam ir gaļas pārstrādes cehs, kurā saražo plašu sortimentu.

Pēcpusdienas apmeklējums bija uz Tartu tehnoloģiju universitātes izmēģinājumu fermu. Tika apskatītas darbībā piensaimniecības tehnoloģijas – robota slaukšanas iekārta, normētā – individuālā govju ēdināšana ( zinātnes nolūkos). Fermas vadītāja Birgita Āsmē iepazīstināja ar fermas darba specifiku un uzdevumiem, kas tiek veikti, lai attīstītu piensaimniecību Igaunijā.

Arodapmācības turpināsies vasarā. Esam iesnieguši projektu trim dažādām apmācību tēmām: lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi, integrētā augu aizsardzības sistēma un inovācijas zaļās ražošanas jomā. Būs iespēja prakses nolūkos apmeklēt saimniecības par atjaunojamo energoresursu ražošanu, energoefektīvu materiālu un produktu radīšanu, vidi saudzējošu saimniekošanu (tajā skaitā atbilstošas mēslu krātuves), ogu un augļu integrēto audzēšanu. Aicinām sekot informācijai un piedalīties apmācību pasākumos!

Valmieras un Valkas biroju vadītāja
Daiga Siliņa

Pievienot komentāru