Jūs atrodaties šeit

Iznākusi janvāra “Lauku Lapa”

Augkopība
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Mežsaimniecība

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” janvāra   numurs. Tajā publicēts apkopojums par LLKC 2018. gadā galvenajiem paveiktajiem darbiem vairākās nozarēs – lopkopībā, ekonomikā, lauku attīstībā, zivsaimniecībā, tālākizglītībā u. c.

Publicēta informācija par Valsts Lauku tīkla Sekretariāta veiktās aptaujas rezultātiem lauku teritoriju attīstības veicināšanas jomā.

LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils, turpina rakstu par to, kā nākotnē varētu mainīties situācija dārzkopībā, ņemot vērā klimata izmaiņas un vairākus citus aspektus. Augkopības rubrikā – par uzsāktajiem demonstrājumiem ziemas kviešu sējumos.

Veiksmīgas saimniekošanas pieredze no novadiem: šoreiz par pirtnieci un mājražotāju Arnitu Melbergu stāsta LLKC Balvu nodaļas konsultante Arita Boka.

Sadaļā “Čiekurs” – par iespējām apgūt jaunas zināšanas un pieredzi mežsaimniecībā.

Rubrikā “Briseles gaiteņos” informācija par dažādām aktualitātēm, tajā skaitā godīgas konkurences veicināšanu lauksaimniecības produktu ražošanā.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

LAUKU LAPA NR. 1 (166)

Dace Millere,

izdevuma “Lauku Lapa” redaktore